Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hyppige flyttinger øker frafallet i videregående opplæring

FLYTTING ØKER SKOLEFRAFALL: Arnhild Myhr, Trøndelag Forskning og Utvikling, har undersøkt boligmobilitents effekt på barn gjennonmføring av videregående utdanning, og finner at jo flere flyttinger jo større sannsynlighet for frafall i skolen.
Boligmobilitet og forelderutdanning påvirker barns sannsynlighet for å gjennomføre videregående skole. Dette er en folkehelseutfordring, fordi ufordelaktige oppvekstbetingelser kan påvirke  livskvaliteten senere i livet.

 

Hyppige flyttinger i oppveksten har en negativ effekt på gjennomføringssannsynligheten av videregående utdanning. Og effekten øker med antallet flyttinger.

Sannsynligheten for at barna ikke fullfører videregående opplæring forsterkes ytterligere når foreldrene har lav formell utdanning.

Disse konklusjonene er hentet fra en artikkel av Arnhild Myhr, Trøndelag Forskning og Utvikling, og Tommy Haugan, Nord universitet, publisert i tidsskriftet Frontiers in Pschychology i oktober 2019.

29 prosent har ikke fullført videregående utdanning

Resultatet over er basert på analyser av data fra et tilfeldig utvalg på 120.000 norske barn (på 30 prosent) født i perioden 1982 til 1989.

I datamaterialet er det 29 prosent som ikke har fullført videregåendeskole i en alder av 21 år.

Hver tredje ungdom i datamaterialet har flyttet én til tre ganger mens de var 10 til 18 år. 3 prosent har flyttet mer enn fire ganger.

53 prosent av de som ikke som ikke har fullførtskole, og 70 prosent av de som har fullført videregående utdanning, har aldri flyttet bosted i alderen 10 til 18 år.

Utenforskap og folkehelsetrussel

Variasjon i skolegjennomføring på grunnlag av foreldrenes bomobilitet og  utdanningsnivå er et folkehelseproblem, mener forskerne.

Funnene adresserer både skole-, familie-, helse- og boligpolitikken, og fokus på stabilitet og bærekraftige livssituasjoner er nødvendig. Det setter fokus på den psykologiske siden av tilhørighet og utenforskap.

Funnene er viktig i et livsløpsperspektiv fordi opphoping av ufordelaktige livsbetingelser som barn og ungdom  tenderer til å begrense framtidsmulighetene når  det gjelder helse og livskvalitet.

Les hele artikkelen

Haugan T and Myhr A (2019). Residential Mobility, Family Structure, and Completion of Upper Secondary Education – A Registry-Based Cohort Study of the Norwegian Adolescent Population. Front. Psychol. 10:2311. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02311

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.