Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

InderøyFest et miljøfyrtårn

Nina Solbakk Per Kvistad Uddu InderøyFest
MILØJØFYRTÅRN: Rådgiver Nina Solbakk, TFoU og daglig leder Per Kvistad Uddu, InderøyFest mener miljøsertifisering er et konkurransefortrinn.
Festivalen InderøyFest går for en miljøprofil. I praksis innebærer det å ivareta publikums sikkerhet, bevissthet rundt lydforurensing, el-biler, sortering av avfall og papirløs markedsføring.
– Vi er inne i en nyttig prosess nå med å bevisstgjøre oss på de bransjespesifikke kravene til en slik sertifisering, sier festivalleder Per Kvistad Uddu, InderøyFest.

 

Å ha papirer på at vi er miljøbevisste mener vi er et særpreg og konkurransefortrinn for oss som festival, sier festivalleder Per Kvistad Uddu, InderøyFest. Vi skal synliggjøre miljøengasjementet både før, under og etter festivalen.

– Vi skal blant annet markedsføre Inderøyfest på rundballer rundt omkring i samarbeid med bondelaget, vi vil bruke el-biler og benytte kildesortering på festivalområdet, sier Uddu.

Noe av det bransjespesifikke i festivalsammenheng er potensiell lydforurensing.

– Vi vil ha tilgjengelig ørepropper for de som ønsker det, og bruke lydmåler på konserter for å unngå lyd som kan skape hørselsskader, sier Uddu.

Dokumentert miljøbevissthet


Å bli sertifisert innenfor miljøfyrtårnordningen innebærer en prosess fram mot en dokumentert miljøbevissthet. Det etableres en miljøgruppe som har et spesialt ansvar området og som skal ha representanter fra ledelsen og ansatte i virksomheten.

– For dette er en prosess, et arbeid over tid som innebærer å systematisere det man har av rutiner innenfor området helse miljø og sikkerhet, sier rådgiver Nina Solbakk, Trøndelag Forskning og Utvikling som fasiliterer arbeidet ved InderøyFest. Det innebærer å veilede og lede prosessen, kalle inn til møter og være sekretær underveis og sikre at arbeidet gjøres.

Bransjekrav


Bransjekravene til grønne arrangementer er blant annet informasjon til publikum, tilgang på drikkevann, forsikring av publikum, ivareta  eventuelle kulturminner, unngå unødvendig transport, ta hensyn til lydnivå og å ha ørepropper tilgjengelige.

– Det er en del spesielle utfjordinger knyttet til arrangement basert på frivillige som arbeidskraft og med masse publikum til stede, sier Solbakk. Noe av arbeidet kan ikke gjøres før under selve arrangementet og buken av frivillige gjør at mye kviler på at de får god opplæring.

Selve sertifisering foretas av en godkjent sertifisør. Kriteriene for å bli godkjent er ikke at alt er perfekt på alt, men at man dokumenterer at man arbeider med kravene.

Tar tid


– Selve arbeidet med å utvikle nødvendig rutiner og dokumentasjon tar minst tre til fire måneder, sier Solbakk. I tilfellet med InderøyFest har vi siden januar systematisk arbeidet oss gjennom listen med krav, og funnet praktiske og nødvendig tiltak i hvert enkelt tilfelle.

Målet er at Inderøyfest er godkjent som et grønt arrangement når det går av stabelen 7. til 9. juni 2013.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter