Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

InnoCamp må være nyttig og utadvendt

Lysø-Sletterød
FØLGEFORSKNING: Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød legger den sjølutviklede ATKM-modellen til grunn i følgeforskningen av InnoCamp.
På et innspillseminar om InnoCamps framtid var rådene å være nyttig, åpen, utadvendt, offensiv og utradisjonell.

 

Under Forskningsdagene arrangerte Trøndelag Forskning og Utvikling seminar om InnoCamps framtid. Arrangement var en del av følgeforskningsprosjektet hvordan Innovasjonscampusens skal realisere sine ambisjoner om å skape samhandling på tvers og derigjennom stimulere til utvikling og innovasjon. Ett av formålene med seminaret var å invitere til innspill.

Må være nyttig

– Det holder ikke med kaffekos og snillisme. Man må få til substansielle samarbeid som er gjensidig nyttig og gir verdiskaping for bedriftene og virksomhetene, sa kultursjef Leif Terje Nilsen, Steinkjer kommune, som bygde på erfaringer fra jobben som leder for Tindved kulturnæringshage i Verdal.

Få til i lag

Samtidig inviterte Nilsen til samarbeid om utvikling av det nye kulturhuset i Steinkjer.
– Kulturhuset har mye av de samme utfordringene som InnoCamp i og med at de skal huse 17 aktører som skal samhandle for å etablere et styrket kulturtilbud i Steinkjer, sa Nilsen. I tillegg arbeider Steinkjer kommune aktiv med kommune-3.0-logikken: å få til ting i lag med innbyggeren.

I LAG: Utfordre oss gjerne, sa kultursjef Leif Terje Nilsen, Steinkjer kommune, til InnoCamp-miljøet.

– Utfordre oss gjerne, sa Nilsen. Viktige moment for å utvikle samhandling tror jeg er faste møteplasser, finne måter å utfylle hverandre på og arbeide med konkrete og substansielle prosjekter.

Må ikke ble seg sjøl nok

Flere meningsytringer gikk på at det blir viktig ikke å være – og bli oppfattet – som innadvendt og seg sjøl nok. Det å være utadvendt hadde mange betydninger: ut av egen arbeidsplass, ut av egen organisasjon, ut av InnoCamp, ut av Steinkjer, ut av regionen, ut av Norge.

Det å tørre å satse på utradisjonelle løsninger, være kunnskapsbasert og følge med å internasjonal innovasjonsforskning var også tanker som ble delt.

Forskningsprosessens hovedgrep

Følgeforskerne Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø orienterte om framgangsmåten for forskningen, og understreket at noe av det viktigste er å spill inn til prosessen underveis i arbeidet.

Det teoretiske utgangspunktet er den sjølutviklede  ATKM-modellen hvor bokstavene står for annerkjennelse, tillit, kommunikasjon og medvirkning.
– Dette er viktige eksistensielle grunnbetingelser for menneskelig utvikling og blir et viktig fokus i forskningen, fortale Sletterød.  I tillegg blir læring og læringsprosesser et sentralt tema og innovasjonsforskning om klynger og mekanismer for å få til dynamikk og samhandling i og mellom klyngene.