Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

InnoCamp som konsept

INNOVASJON: Forskning – altså kunnskap – kan være en pådriver i innovasjonsprosessene.
Innovasjonscampus Steinkjer er mer enn et hus. Det er et konsept for innovasjon, hvor deltagere har forpliktet seg til deltagelse.

 

– Innovasjon er en målrettet og villet endring som gir økonomisk merverdi, sa direktør Øyvind Skogvold, da han innledet på folkemøtet om Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp) nylig. Det er  komplisert og gjentakende prosesser som forutsetter tverrfaglig, åpent og kollektiv holdning. Forskning – altså kunnskap – kan være en pådriver i disse prosessene.

Forskningsbasert

Skogvold henviste til forskning og politiske dokumenter som er samstemt i mye når det gjelder å få til villet endring og utvikling. Staten ønsker innovasjon og Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsrådet er det nasjonale redskapene for å fasilitere forskning på ulike måter.

Konkrete eksempler er Innovasjon Norges klyngeprogrammer, Sivas Næringshager og Forskningsrådets programmer som forutsetter at kunnskapsprodusentene og kunnskapsbrukerne samarbeider.

I tillegg er det et utall politiske signaler om at samarbeid som innovasjons- og utviklingsgrep.

150 DELTAGERE. Det var godt oppmøte på Steinkjer kommunes folkemøte om InnoCamp.
En ide med en gjennomføringsplan

InnoCamp er et operativt konsept – en ide med en gjennomføringsplan – for å få til regional innovasjon.

– Det er mer enn et hus, det er et faglig fundert innovasjonskonsept, sa Skogvold.  Attpåtil er det en inngangsbillett for å få flytte inn at man er forpliktet til å delta i gjennomføringen. Det er arbeidet i flere år med idegrunnlaget, og i den senere tiden har man arbeid med praktiske tiltak for  å bygge visjoner og verdier. InnoCamp har en egen kultur- og konseptleder som skal fasilitetere gjennomføringsarbeidet.

– Tror på det

– Når Trøndelag Forskning og Utvikling er en del av dette er det fordi vi tror på det, og at det vil gagn vår virksomhet, sa Skogvold. Dessuten var vi kanskje litt naive da vi så at tidligere HiNT, nå  Nord universitet, ble med på dette – og trodde på det også.

Men vi tror fortsatt at campusen, i betydning en mangfoldig fellesskapskultur, er en nyttig mekanisme for målrettet og hensiktsmessig utvikling for både bedriftene på huset, samfunnet rundt og for regionene

Trøndelag Forskning og Utvikling har også et oppdrag hvor man følge prosessen med å etablere, og utviklingen av, InnoCamp som arena for innovasjon.

INNOCAMP: Folkemøte om InnoCamp. Øyvind Skogvold innleder om konseptet.

 

Skogvold, Ø (2019). Konseptet InnoCamp (lysark). Steinkjer: Folkemøte InnoCamp 23.5.2019.