Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Innovasjonscampus – en smeltedigel for nytenking

Innovasjonscampus-orientering Nord universitet Bjørn ARild Gram Stein Storsul Beate Aspdal Håvard Belbo Iversen (borgenfjrdsymposium)
VIRTUELT INNSYN: Håvard Belbo, med VR-briller, guider forsamlingen gjennom det plangate Innovasjonscampusbygget på storskjerm.
30 bedrifter arbeider med å realisere en felles innovasjonscampus sammen med Nord Universitet. Grunntanken er at samlokalisering mellom akademia og næringsliv gir nyskaping. Det planlegges ombygging og utvidelser av anlegget i Steinkjer til 300 millioner kroner, og innflytting januar 2019.

 

Nylig ble de framtidige planene om utviklingen av arealet og lokalene til Nord universitet presentert. Ideen er å samlokalisere universitets ansatte med bedrifter i «faglige klynger», slik at ideer, tanker og arbeidsmåter skal smitte og påvirke omgivelsen, og på den måten skape utvikling og nyskaping.

Dagens lokaler skal bygges om og utvides med flere nye bygg. Totalt snakkes det om 15.000 kvadratmeter golvflate. Det skal bygges nytt for 200 millioner kroner og 100 millioner kroner skal brukes på omgjøring av eksisterende bygninger.

Viktig for Steinkjer

– Campus Steinkjer er det viktigste prosjektet for det framtidige Steinkjer, sa ordfører Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune. De fleste samfunnsstrukturene er i spill for tida og det å legg til rette for å være et godt vertskap er viktig. Campus Steinkjer er vår invitasjon til nærings- og kunnskapsmiljøene, som er en del av vår totale byutvikling.

Direktør Beate Aspdal, Nord universitet, understreket studiestedenes rolle som distributører av kompetanse.
– En slik samlokalisering med næringslivet er en interessant, og forhåpentligvis effektiv, måte å bidra mer direkte og aktiv i kompetansesamhandling med næringslivet, sa Aspdal.

Kritisk å kunne omsette kunnskap til handling

– Vilje og evne til å lære er viktigere enn hva man lærer, sa Lars Iversen, Springfellow. All verdens kunnskap og kunnskapsformidling finne på nett. Mer kritisk er evnene til å omsette kunnskap til kompetanse og handling. Framtidas utfordringer kjenner vi ikke ennå, men vi vet at vi må tenke nytt på mange områder.

Bygg med muligheter

Det ble også presentert en bygningsmessig skisse med tanker om hvordan samlokaliseringen fysisk skal skje. Foruten kontornærhet er det avsatt mye plass til arealer for samarbeid og samhandling og muligheter for å åpne opp campusen for brukere fra hele regionen.

Håvard Belbo, Kunnskapsparken og Beate Aspdal, Nord universitet, guidet tilhørerne gjennom en virtuell omvisning i den tredimensjonale skissen.

Aktuelle bedrifter

Følgende bedrifter har inngått betingede leieavtaler:

  • Utdanning og  forskning: Nord universitet, Trøndelag Forskning og Utvikling
  • Utviklingsselskaper: Steinkjer næringsselskap, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Kompetansesenter for Distriktsutvikling.
  • Kreative næringer: Lindseth reklame, Smart Norway, Smart Media, Smart Labs, Ofag, Buarø Photography, Hypervisjon, DesignTrykk, Adecco, IT Online, Gidd Media, Comparativ, Norsk Navigasjon
  • Landbruk: Steinkjer regnskap, Innherred landbrukstjenester SA, Steinkjer by- og bygdeservice SA, Nord-Trøndelag bondelag, Norsk landbruksrådgivning N-TR., Allskog SA, Tine rådgivning, Jon Rannem ENK, Trøndelag skogselskap, 4H Nord-Trøndelag, Kystskogbruket/Skognæring Kyst.

Det nye campusen bygges i samarbeid mellom Steinkjer kommunes selskap DH Eiendom AS og Statsbygg. DH eiendom og Statsbygg eier i dag hver sin halvpart av universitetsområdet i Steinkjer.

campus-steinkjer-skisse
NY CAMPUS: Et nytt bygg skal erstatte dagens bygg øst mot Ogndalsvegen, et mellombygg i glass og to nye fløyer i vinkle på dagens bygningsmasse utgjør de nye byggene i den nye Innovasjonscampusen. Nord universitet skal bruke tre fjerdedeler av bygningsmassen (Foto: Praksis arkitekter AS og InCube AS)