Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Innovasjonscampus – en smeltedigel for nytenking

Innovasjonscampus-orientering Nord universitet Bjørn ARild Gram Stein Storsul Beate Aspdal Håvard Belbo Iversen (borgenfjrdsymposium)
VIRTUELT INNSYN: Håvard Belbo, med VR-briller, guider forsamlingen gjennom det plangate Innovasjonscampusbygget på storskjerm.
30 bedrifter arbeider med å realisere en felles innovasjonscampus sammen med Nord Universitet. Grunntanken er at samlokalisering mellom akademia og næringsliv gir nyskaping. Det planlegges ombygging og utvidelser av anlegget i Steinkjer til 300 millioner kroner, og innflytting januar 2019.

 

Nylig ble de framtidige planene om utviklingen av arealet og lokalene til Nord universitet presentert. Ideen er å samlokalisere universitets ansatte med bedrifter i «faglige klynger», slik at ideer, tanker og arbeidsmåter skal smitte og påvirke omgivelsen, og på den måten skape utvikling og nyskaping.

Dagens lokaler skal bygges om og utvides med flere nye bygg. Totalt snakkes det om 15.000 kvadratmeter golvflate. Det skal bygges nytt for 200 millioner kroner og 100 millioner kroner skal brukes på omgjøring av eksisterende bygninger.

Viktig for Steinkjer

– Campus Steinkjer er det viktigste prosjektet for det framtidige Steinkjer, sa ordfører Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune. De fleste samfunnsstrukturene er i spill for tida og det å legg til rette for å være et godt vertskap er viktig. Campus Steinkjer er vår invitasjon til nærings- og kunnskapsmiljøene, som er en del av vår totale byutvikling.

Direktør Beate Aspdal, Nord universitet, understreket studiestedenes rolle som distributører av kompetanse.
– En slik samlokalisering med næringslivet er en interessant, og forhåpentligvis effektiv, måte å bidra mer direkte og aktiv i kompetansesamhandling med næringslivet, sa Aspdal.

Kritisk å kunne omsette kunnskap til handling

– Vilje og evne til å lære er viktigere enn hva man lærer, sa Lars Iversen, Springfellow. All verdens kunnskap og kunnskapsformidling finne på nett. Mer kritisk er evnene til å omsette kunnskap til kompetanse og handling. Framtidas utfordringer kjenner vi ikke ennå, men vi vet at vi må tenke nytt på mange områder.

Bygg med muligheter

Det ble også presentert en bygningsmessig skisse med tanker om hvordan samlokaliseringen fysisk skal skje. Foruten kontornærhet er det avsatt mye plass til arealer for samarbeid og samhandling og muligheter for å åpne opp campusen for brukere fra hele regionen.

Håvard Belbo, Kunnskapsparken og Beate Aspdal, Nord universitet, guidet tilhørerne gjennom en virtuell omvisning i den tredimensjonale skissen.

Aktuelle bedrifter

Følgende bedrifter har inngått betingede leieavtaler:

  • Utdanning og  forskning: Nord universitet, Trøndelag Forskning og Utvikling
  • Utviklingsselskaper: Steinkjer næringsselskap, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag, Kompetansesenter for Distriktsutvikling.
  • Kreative næringer: Lindseth reklame, Smart Norway, Smart Media, Smart Labs, Ofag, Buarø Photography, Hypervisjon, DesignTrykk, Adecco, IT Online, Gidd Media, Comparativ, Norsk Navigasjon
  • Landbruk: Steinkjer regnskap, Innherred landbrukstjenester SA, Steinkjer by- og bygdeservice SA, Nord-Trøndelag bondelag, Norsk landbruksrådgivning N-TR., Allskog SA, Tine rådgivning, Jon Rannem ENK, Trøndelag skogselskap, 4H Nord-Trøndelag, Kystskogbruket/Skognæring Kyst.

Det nye campusen bygges i samarbeid mellom Steinkjer kommunes selskap DH Eiendom AS og Statsbygg. DH eiendom og Statsbygg eier i dag hver sin halvpart av universitetsområdet i Steinkjer.

campus-steinkjer-skisse
NY CAMPUS: Et nytt bygg skal erstatte dagens bygg øst mot Ogndalsvegen, et mellombygg i glass og to nye fløyer i vinkle på dagens bygningsmasse utgjør de nye byggene i den nye Innovasjonscampusen. Nord universitet skal bruke tre fjerdedeler av bygningsmassen (Foto: Praksis arkitekter AS og InCube AS)

 

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.