Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Innovasjonspolitikk til lunsj

NETTVERKSLUNSJ: Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, og Ulrik Hammervold, Innovasjon Norge, innledet om innovasjonspolitikk på Innovasjonscampus Steinkjers nettverkslunsj.
Sesongens første nettverkslunsj hadde innovasjonspolitikk som tema. Seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, og kredittsjef Ulrik Hammervold, Innovasjon Norge, innledet.

 

– Smart spesialisering er anbefalt logikk i framtidas innovasjonspolitikk, fortalte seniorrådgiver Roald Sand, Trøndelag Forsking og Utvikling, da han redegjorde for hovedpunktene i studien Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag.

Smart spesialisering betyr å koble områder hvor man er konkurransedyktig med andre områder der man har beslektet kompetanse og bruke den konkurransedyktige kompetansen til å utvikle nye bedrifter og næringer.

Landbrukssektoren en motor

Landbruk er en sterk og moden næring i Trøndelag, og er et viktig grunnlag for regional utvikling i Trøndelag etter smart spesialisering-prinsippet.

– Det handler om å tenke på tvers av eksisterende verdikjeder, sier Sand. Et eksempel på at dette har foregått med utgangspunkt i landbruket er utnyttelsen av mat, lokal mat og matspesialiteter, i reiselivssammenheng.

Politikkråd

De innovasjonspolitiske rådene ut fra disse resonnementene er å stimulere til nye produkter relatert til de sterke næringene.

– Dette er langsiktige satsinger som kompetanseheving og FoU-mobilisering, ideutvikling og koble bedrifter innen og mellom bransjer, sier Sand.

Ett Innovasjon Norge-Trøndelag

Kredittsjef Ulike Hammervold, Innovasjon Norge, orienterte om strategier og satsinger i Innovasjon Norge.

– Sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag er et faktum, men det vil bli opprettholdt to kontorer i Trøndelag, sa Hammervold, som understreket Innovasjon Norges intensjon om å flytte Steinkjer-kontoret til Innovasjonscampus Steinkjer, sammen med Nord universitet.

Arbeidsdelingen mellom de to Trøndelagskontorene er ikke endelig vedtatt, men sannsynligvis vil Steinkjer-kontoret får et ansvar for landbruksrelatert næring, antydet Hammervold.

Nyheter på virkemiddelfronten fra Innovasjon Norge er en utvidelse av lånemulighetene.

Drop in-lunsj

Nettverkslunsjene er et initiativ fra Innovasjonscampus Steinkjer og Nord universitet, og arrangeres som åpne, uformelle drop in-treff hver onsdag kl. 11:30. Alle er velkommen.

 

Sand, R. (2017). Innovasjonspolitikk i Trøndelag [lysark]. Presentasjon på nettverkslunsj Innovasjonscampus Steinkjer. 30.8.2017. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.