Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Instituttene er gode på anvendt forskning

BRUKSKUNNSKAP: Forskningsinstituttenes viktigste bidrag er å lage praktisk kunnskap, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, på Innovasjonscampus Steinkjer sin konferanse.
Innovasjon og kunnskap var stikkordene på tidenes første konferanse i regi av Innovasjonscampus Steinkjer.
– Forskningsinstituttene er gode på å produsere praktisk kunnskap, beslutningsstøtte og underlag for politikkutforming, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han foredro på konferansen.

 

Direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, innledet om Grønn konkurransekraft – forskningsperspektivet på historiens første Innovasjonskonferanse i regi av Innovasjonscampus Steinkjer den 20 september 2017, og slo fast at det må satses på forskning.

Trenger kunnskap om grønn konkurransekraft

Hvordan lykkes vi med å skape regional, grønn konkurransekraft? var konferansens tema.

Skogvolds hovedbudskap om mer forskning var på mange måter en oppsummering av hovedinntrykkene fra konferansen: Man erkjenner det grønne skiftet, og man er samstemt om at det å skape grønn konkurransekraft forutsetter utvikling, innovasjon og ny kunnskap.

Sju fellesinnlegg

De øvrige innleggene på konferansen var:

  • Det grønne skiftet – hva er det? ved Reid Hole, prorektor forskning, Nord universitet
  • Bioøkonomi – nå og fremover, ved Knut Øistad, Avdelingsleder, Avdeling økonomi og samfunn, NIBIO
  • Næringslivets perspektiv på grønn konkurransekraft, ved Tord Lien, regiondirektør, NHO Trøndelag
  • Offentlige funksjoner som partner i næringsklynger ved Lars Hovdan Molden, stipendiat, Nord universitet
  • Lokal samhandling, global konkurransekraft, ved Roy Strømsnes, kommunikasjonsdirektør, SIVA
  • AgriTech Nordic 2018 ved Håvard Belbo, daglig leder T:lab

Videoopptak fra konferansen kan ses her.

Innovasjonscampus Steinkjer

Innovasjonscampus Steinkjer er en kommende samlokalisering av Nord universitet, regionale forskningsmiljøer og flere titalls bedrifter. Fram til sommeren 2019 vil dagens universitetsområde blir bygd om, utvidet, og får et areal på 15.000 kvadratmeter.

.