icon-tfou-white.png Om arbeidet med felles intensjonsavtale om sammenslåing mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner

Forhandlinger intensjonsavtale kommunesammeslåing mellom Steinkjer, Verran og Snåsa kommune 1. møte - Snåsa hotell

Kommunene Snåsa, Verran og Steinkjer har på bakgrunn av kommunestyrevedtak i de respektive kommuner satt i gang en prosess med mål om å framforhandle en felles intensjonsavtale.

 

Kommunereformens tidsplan har pålagt den enkelte kommune å melde sitt standpunkt til fylkesmannen innen 30. juni 2016. Det er derfor igangsatt en forhandlingsprosess hvor målet er å ha en intensjonsavtale – klargjøre hva man vil oppnå med en eventuell sammenslåing – klar til påske (uke 12). Møteplanen finnes under.

Tidsplanene for øvrig er: Intensjonsavtalen skal politisk behandles i kommunene i april. Informasjon til, og dialog med, innbyggerne (folkemøte o.l.) i mai. Rådgivende folkeavstemning 23. mai 2016 (felles dag for alle kommunene) og endelig vedtak i kommunestyrene innen 30.6.2016. Innen 1. oktober 2016 skal Fylkesmannen ha gitt sine tilrådinger til departementet. Endelig vedtak om kommuneendringer skjer i Stortinget våren 2017.

Møteplan

Dato
Hovedtema
Deltema/innhold
Dokumenter
08.02.2016
Samling 1
Snåsa hotell, Snåsa 09-00-15.00
Den nye kommunen
 1. Fylkesmannens anbefalinger til regjeringen – vurderingskriterier og foreløpige vurderinger/konklusjoner
 2. Distriktssenterets gode råd til forhandlinger/intensjonsavtale
 3. Struktur for forhandlingen
 4. Innledning m/presentasjon av den enkelte kommune
 5. Grunnleggende verdier for forhandlingene (forhandlingsklima)
 6. Muligheter for en ny kommune
 7. Kjennetegn på den nye kommune
 8. Overordna mål for den nye kommunen
Den nye kommunen som demokratisk arena
 1. Den nye kommunens mål for demokratiområdet
 2. Sammensetning kommunestyret i en ny kommune
 3. Utvalgsstruktur
 4. Bruk av kommunedelsutvalg?

Oppsummering fra møtet 8.2.16

18.02.2016
Samling 2
Grand hotell, Steinkjer 09.00-14.00
Den nye kommunen som velferdsleverandør (tjenesteleveranse og myndighetsutøvelse)
 1. Den nye kommunens mål for velferdsområdet
 2. Tjeneste/organisasjonsstruktur i den nye kommunen (Stedsavhengige tjenester, steduavhengige tjenester, bruk av teknologi)
 3. Barnehage
 4. Skole
 5. Pleie/omsorg
 6. Helse
 7. Velferd (NAV)
 8. Tekniske tjenester
 9. Kultur
 10. Flyktningetjeneste
 11. Servicetorg/kontor (1. linjetjenester)
 12. Nye oppgaver
Oppsummering fra møtet 18.2.16
22.02.2016
Samling 3
Malm oppvekst-senter, Verran
09.00-15.00
Den nye kommunen som samfunnsutvikler
 1. Den nye kommunens mål for samfunnsutvikling
 2. Plan og utviklingsarbeid i den nye kommunen
 3. Utviklingsprosjekter
 4. Samferdsel og infrastruktur
 5. Næringsutvikling
 6.  Arealbruk
 7. Grensejusteringer
 8. Selskapsstrukturer
 9. Frivillighet – lag og foreninger

Oppsummering fra møtet den 22.2.16

29.02.2016
Samling 4
Snåsa hotell, Snåsa 09.00-15.00
Den nye kommunens økonomi
 1. Mål for den nye kommunens økonomi
 2. Status i dag og ønsket utvikling på sentrale parameter
 3. Konsekvenser av nytt inntektssystem
 4. Effektiviseringsgevinster
 5. Arbeidsgiveravgift
 6. Skatter og avgifter
 7. Disponering av formue
 8. Investeringer i inneværende valgperiode
 9. Konsekvenser av ett Trøndelag

Oppsummering fra møtet den 29.2.16

07.03.2016
Samling 5
Grand hotell, Steinkjer 09.00-15.00
Konkreter
 1. Ansatte (Rettigheter, Perioden fram mot en eventuell sammenslåing)
 2. Kommunesenter
 3. Kommunenavn
 4. Kommunevåpen
 5. Kommuneblomst
Oppsummering fra møtet den 7.3.16
14.03.2016
Samling 6
Grand hotell, Steinkjer 09.00-15.00
Diverse
 1. Statsallmenninger – Fjellstyreorganisering
 2. Jakt og fiskerettigheter
 3. Kirkelig organisering
 4. Interkommunalt samarbeid for en ny kommune
 5. Samhandlingen med Trøndelag Fylkeskommune
 6. NTE, eierskap, fordeling og organisering av eierskap (regional utvikling)
 7. Hva med perioden fra 1.7.2016 – 1.7.2017 (frem til endelig vedtak i stortinget)
 8. Perioden 1.7.2016 – 31.12.2019 – lang periode/vakum?

Oppsummering fra møtet den 14.3.16

18.03.2016
Samling 7
Grand hotell, Steinkjer
09.00-15.00
Gjenstående avklaringer

 

 1. Gjennomgang og sluttføring av avtaledokument
29.03.2016
Samling 8
Snåsa, kl.14.00
Signering av intensjonsavtale
 1. Signering av avtalen
Intensjonsavtalen mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner

Kortversjon . Intensjonsavtale mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner

Oppsummering fra møtet den 29.3.16

Møtene er lukkede arbeidsmøter. Det vil lagt ut en kort oppsummering fra hvert møte. Protokollen er et arbeids- og prosessdokument og er ikke offentlig. Eventuelle faktadokumenter og annet bakgrunnsmateriale bli lagt ut på nettsiden. Lokal presse kan få tilgang til møtene fra 08:30 til 09:00.

 

Forhandlingsutvalgene

Forhandlingsutvalget Verran kommune
Forhandlingsutvalget Snåsa kommune
Forhandlingsutvalget Steinkjer kommune
 • Anders Lindstrøm (AP), ordfører, forhandlingsleder
 • Geir Asle Rotabakk (SP) varaordfører
 • Torgeir Skevik (V) representant i kommunestyret
 • Kolbjørn Almlid (SP) representant i kommunestyret
 • Morten Aakvik, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet
 • Anita Ulstad, strategisk rådgiver i rådmannens stab/prosjektleder kommunestruktur
 • Jacob Br. Almlid, rådmann Verran kommune
 • Tone Våg, ordfører,, forhandlingsleder (AP)
 • Ola Kristian Johansen, varaordfører (SV)
 • Trine Hasvang Vaag, gruppeleder (SP)
 • Bjørn Inge Ånonli, gruppeleder (AP)
 • Jørn Ove Heggland, Fagforbundet
 • Truls Eggen, rådmann
 • Roger N. Sæthre, ass. rådmann
 • Bjørn Arild Gram, ordfører, forhandlingsleder (SP)
 • Ida Bruheim Derås, varaordfører (H)
 • Gjertrud Holand, kommunestyrerepresentant (SV)
 • Roar Weiseth, kommunestyrerepresentant (AP)
 • Rolf Bosnes, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
 • Trine Ertsås, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
 • Torunn Austheim, rådmann
Forhandlinger intensjonsavtale kommunesammeslåing mellom Steinkjer, Verran og Snåsa kommune 1. møte - Snåsa hotell Forhandlinger intensjonsavtale kommunesammeslåing mellom Steinkjer, Verran og Snåsa kommune 1. møte - Snåsa hotell Forhandlinger intensjonsavtale kommunesammeslåing mellom Steinkjer, Verran og Snåsa kommune 1. møte - Snåsa hotell
Nettside Verran kommune Nettside Snåsa kommune  Nettside Steinkjer kommune

Bakgrunnsinformasjon om kommunereformen

 

Presseklipp

 

[Trøndelag Forskning og Utvikling er engasjert til prosesstøtte og sekretariat for forhandlingene om en intensjonsavtale mellom Verran, Snåsa og Steinkjer kommuner.]

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.