icon-tfou-white.png Om arbeidet med felles intensjonsavtale om sammenslåing mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner

Forhandlinger intensjonsavtale kommunesammeslåing mellom Steinkjer, Verran og Snåsa kommune 1. møte - Snåsa hotell

Kommunene Snåsa, Verran og Steinkjer har på bakgrunn av kommunestyrevedtak i de respektive kommuner satt i gang en prosess med mål om å framforhandle en felles intensjonsavtale.

 

Kommunereformens tidsplan har pålagt den enkelte kommune å melde sitt standpunkt til fylkesmannen innen 30. juni 2016. Det er derfor igangsatt en forhandlingsprosess hvor målet er å ha en intensjonsavtale – klargjøre hva man vil oppnå med en eventuell sammenslåing – klar til påske (uke 12). Møteplanen finnes under.

Tidsplanene for øvrig er: Intensjonsavtalen skal politisk behandles i kommunene i april. Informasjon til, og dialog med, innbyggerne (folkemøte o.l.) i mai. Rådgivende folkeavstemning 23. mai 2016 (felles dag for alle kommunene) og endelig vedtak i kommunestyrene innen 30.6.2016. Innen 1. oktober 2016 skal Fylkesmannen ha gitt sine tilrådinger til departementet. Endelig vedtak om kommuneendringer skjer i Stortinget våren 2017.

Møteplan

Dato
Hovedtema
Deltema/innhold
Dokumenter
08.02.2016
Samling 1
Snåsa hotell, Snåsa 09-00-15.00
Den nye kommunen
 1. Fylkesmannens anbefalinger til regjeringen – vurderingskriterier og foreløpige vurderinger/konklusjoner
 2. Distriktssenterets gode råd til forhandlinger/intensjonsavtale
 3. Struktur for forhandlingen
 4. Innledning m/presentasjon av den enkelte kommune
 5. Grunnleggende verdier for forhandlingene (forhandlingsklima)
 6. Muligheter for en ny kommune
 7. Kjennetegn på den nye kommune
 8. Overordna mål for den nye kommunen
Den nye kommunen som demokratisk arena
 1. Den nye kommunens mål for demokratiområdet
 2. Sammensetning kommunestyret i en ny kommune
 3. Utvalgsstruktur
 4. Bruk av kommunedelsutvalg?

Oppsummering fra møtet 8.2.16

18.02.2016
Samling 2
Grand hotell, Steinkjer 09.00-14.00
Den nye kommunen som velferdsleverandør (tjenesteleveranse og myndighetsutøvelse)
 1. Den nye kommunens mål for velferdsområdet
 2. Tjeneste/organisasjonsstruktur i den nye kommunen (Stedsavhengige tjenester, steduavhengige tjenester, bruk av teknologi)
 3. Barnehage
 4. Skole
 5. Pleie/omsorg
 6. Helse
 7. Velferd (NAV)
 8. Tekniske tjenester
 9. Kultur
 10. Flyktningetjeneste
 11. Servicetorg/kontor (1. linjetjenester)
 12. Nye oppgaver
Oppsummering fra møtet 18.2.16
22.02.2016
Samling 3
Malm oppvekst-senter, Verran
09.00-15.00
Den nye kommunen som samfunnsutvikler
 1. Den nye kommunens mål for samfunnsutvikling
 2. Plan og utviklingsarbeid i den nye kommunen
 3. Utviklingsprosjekter
 4. Samferdsel og infrastruktur
 5. Næringsutvikling
 6.  Arealbruk
 7. Grensejusteringer
 8. Selskapsstrukturer
 9. Frivillighet – lag og foreninger

Oppsummering fra møtet den 22.2.16

29.02.2016
Samling 4
Snåsa hotell, Snåsa 09.00-15.00
Den nye kommunens økonomi
 1. Mål for den nye kommunens økonomi
 2. Status i dag og ønsket utvikling på sentrale parameter
 3. Konsekvenser av nytt inntektssystem
 4. Effektiviseringsgevinster
 5. Arbeidsgiveravgift
 6. Skatter og avgifter
 7. Disponering av formue
 8. Investeringer i inneværende valgperiode
 9. Konsekvenser av ett Trøndelag

Oppsummering fra møtet den 29.2.16

07.03.2016
Samling 5
Grand hotell, Steinkjer 09.00-15.00
Konkreter
 1. Ansatte (Rettigheter, Perioden fram mot en eventuell sammenslåing)
 2. Kommunesenter
 3. Kommunenavn
 4. Kommunevåpen
 5. Kommuneblomst
Oppsummering fra møtet den 7.3.16
14.03.2016
Samling 6
Grand hotell, Steinkjer 09.00-15.00
Diverse
 1. Statsallmenninger – Fjellstyreorganisering
 2. Jakt og fiskerettigheter
 3. Kirkelig organisering
 4. Interkommunalt samarbeid for en ny kommune
 5. Samhandlingen med Trøndelag Fylkeskommune
 6. NTE, eierskap, fordeling og organisering av eierskap (regional utvikling)
 7. Hva med perioden fra 1.7.2016 – 1.7.2017 (frem til endelig vedtak i stortinget)
 8. Perioden 1.7.2016 – 31.12.2019 – lang periode/vakum?

Oppsummering fra møtet den 14.3.16

18.03.2016
Samling 7
Grand hotell, Steinkjer
09.00-15.00
Gjenstående avklaringer

 

 1. Gjennomgang og sluttføring av avtaledokument
29.03.2016
Samling 8
Snåsa, kl.14.00
Signering av intensjonsavtale
 1. Signering av avtalen
Intensjonsavtalen mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner

Kortversjon . Intensjonsavtale mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner

Oppsummering fra møtet den 29.3.16

Møtene er lukkede arbeidsmøter. Det vil lagt ut en kort oppsummering fra hvert møte. Protokollen er et arbeids- og prosessdokument og er ikke offentlig. Eventuelle faktadokumenter og annet bakgrunnsmateriale bli lagt ut på nettsiden. Lokal presse kan få tilgang til møtene fra 08:30 til 09:00.

 

Forhandlingsutvalgene

Forhandlingsutvalget Verran kommune
Forhandlingsutvalget Snåsa kommune
Forhandlingsutvalget Steinkjer kommune
 • Anders Lindstrøm (AP), ordfører, forhandlingsleder
 • Geir Asle Rotabakk (SP) varaordfører
 • Torgeir Skevik (V) representant i kommunestyret
 • Kolbjørn Almlid (SP) representant i kommunestyret
 • Morten Aakvik, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet
 • Anita Ulstad, strategisk rådgiver i rådmannens stab/prosjektleder kommunestruktur
 • Jacob Br. Almlid, rådmann Verran kommune
 • Tone Våg, ordfører,, forhandlingsleder (AP)
 • Ola Kristian Johansen, varaordfører (SV)
 • Trine Hasvang Vaag, gruppeleder (SP)
 • Bjørn Inge Ånonli, gruppeleder (AP)
 • Jørn Ove Heggland, Fagforbundet
 • Truls Eggen, rådmann
 • Roger N. Sæthre, ass. rådmann
 • Bjørn Arild Gram, ordfører, forhandlingsleder (SP)
 • Ida Bruheim Derås, varaordfører (H)
 • Gjertrud Holand, kommunestyrerepresentant (SV)
 • Roar Weiseth, kommunestyrerepresentant (AP)
 • Rolf Bosnes, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
 • Trine Ertsås, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
 • Torunn Austheim, rådmann
Forhandlinger intensjonsavtale kommunesammeslåing mellom Steinkjer, Verran og Snåsa kommune 1. møte - Snåsa hotell Forhandlinger intensjonsavtale kommunesammeslåing mellom Steinkjer, Verran og Snåsa kommune 1. møte - Snåsa hotell Forhandlinger intensjonsavtale kommunesammeslåing mellom Steinkjer, Verran og Snåsa kommune 1. møte - Snåsa hotell
Nettside Verran kommune Nettside Snåsa kommune  Nettside Steinkjer kommune

Bakgrunnsinformasjon om kommunereformen

 

Presseklipp

 

[Trøndelag Forskning og Utvikling er engasjert til prosesstøtte og sekretariat for forhandlingene om en intensjonsavtale mellom Verran, Snåsa og Steinkjer kommuner.]