Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Internasjonal landbruksforskning om kunstig intelligens i fjøset

HORISONT 2020: Direktør Øyvind Skogvold og forskningsleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, er glad for aksepten som ligger i å ha nådd gjennom med EU-prosjektsøknad.
Trøndelag Forskning og Utvikling er partner i et stort internasjonalt prosjekt om beslutningstøtte til husdyrprodusenter ved bruk av informasjonsteknologi og kunstig intelligens.

 

– Vår oppgave er å følge utprøving av ny teknologi og se hvilke erfaringer og effekter det har på beslutninger og forretningsmodeller hos bønder regionalt, og i første rekke husdyrprodusenter, sier forskningsleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Prosjektet er nært knyttet til Landbrukets Dataflyt sitt arbeid, og dreier seg om informasjonsteknologi, lure løsninger og automatiserte beslutninger når det gjelder husdyrdrift.

DEMETER

Prosjektet – som heter DEMETER – er treårig og starter opp til sommeren, etter de endelige kontraktsforhandlingene. Det har 60 partnere fra 18 land og omfatter 5.700 bønder og 20 pilotprosjekter innen fem landbrukssektorer. Totalbudsjettet er på 17,7 millioner euro og er en del av EU og  Forskningsrådets Horisont 2020 satsing. Horisont 2020 er verdens største forskning og innovasjonsprogram.

Prosjekter har for øvrig navn etter den greske gudinnen for innhøstning og avling som overvåket kornet og jordens fruktbarhet: Demeter.

Teknologi og forretningsmuligheter

Prosjektmålet er å bygge en internasjonalt datadrevet, innovativt og bærekraftig europeisk landbrukssektor og utvikle bærekraftig europeisk Internet of Tings-teknologi og forretningsøkosystem som skal endre Europas mat- og landbrukssektor.

– Noe av formålet er å demonstrere potensialet for bruk av avansert standard teknologi på tvers av land og sektorer, sier Sand. Og på den måte utvikle nye forretningsmessig muligheter for landbrukssektoren.

Kunstig intelligens

Trøndelag Forskning og Utvikling deltar på området husdyrbruk med mye fokus på melkeproduksjon og bruk av data fra melkeroboter og fôringsautomater for beslutninger angående produksjon, økonomi, fôring, dyrehelse og dyrevelferd basert på automatisk analyser av sensorregistrerte data – såkalt kunstig intelligens.

Nettverk

– Dette er vårt første Horisont 2020-prosjekt, forteller direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Det er nettverk fra tidligere søknads- og prosjektsamarbeid, og ikke minst samarbeidet med Landbrukets Dataflyt, som er bakgrunnen for vår deltagelse.

Norske partnere i prosjektet er Trøndelag Forsking og Utvikling, SINTEF, Mimiro, Agricultural dataflow SA og Asplan Viak Internet AS. Prosjektet utgjør ca. 2,5 millioner kroner i omsetning for Trøndelag Forskning og Utvikling.