Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Internasjonal velferdsteknologikonferanse til Trøndelag?

aalforum-1_redigert
ST. GALLEN: Delegasjonen fra Trøndelag hadde møter med ledelsen i AAL-programmet, for å forsøke å få den store internasjonale konferansen til Trøndelag i 2018. Foto: Roald Bergstrøm.
Håkon Sivertsen og Roald Bergstrøm fra Trøndelag Forskning og Utvikling deltok nylig på konferansen AAL Forum i Sveits, som en del av et trøndersk initiativ til å få konferansen til Trøndelag i 2018. AAL står for Active and Assisted Living, og den årlige konferansen samler 700-1500 utviklere, leverandører, forskere, politikere og brukere av velferdsteknologi.
– Det er spennende å få en internasjonal konferanse til regionen, innenfor et tema vi jobber mye med for tiden, sier Håkon Sivertsen.

 

Programmet Active and Assisted Living omfatter i alt 25 land, og jobber for utvikling av bedre velferdsteknologiske løsninger for å møte behovene til en aldrende europeisk befolkning.

 Programmet finansierer og støtter opp om nye velferdsteknologiske løsninger, utviklet av små og store bedrifter i deltakerlandene. På den årlige konferansen AAL Forum presenteres vellykkede prosjekter og løsninger som er tatt i bruk.

Vil ha konferansen til Trøndelag i 2018

– Konferansen er også en viktig arena for nettverksbygging i velferdsteknologibransjen, fordi den er et internasjonalt møtested både for de som kjøper inn velferdsteknologiløsninger, de som utvikler dem og de som forsker på dem, sier Håkon Sivertsen.

Delegasjonen fra Trøndelag hadde møter med ledelsen i AAL undervegs i konferansen. Der la de fram ønsket om å være vertskap for AA Forum, gjerne allerede i 2018. Konferansen har aldri vært i Norge tidligere, og i møtet var AAL svært positive til en norsk søknad.

– Søknaden må leveres innen AAL sitt styremøte i april 2017, og innen den tid er det mye vi må ha på plass for å kunne søke. Blant annet kreves det at man stiller en økonomisk garanti, og så må vi utvikle formelle samarbeidskonstellasjoner i ei arrangørgruppe, sier Sivertsen.

Foredrag, workshops og møter

Konferanseprogrammet består av både foredrag, flere parallelle workshops med ulike tema, utstillinger og tilknyttede seminarer. Undervegs er det mulighet til å få hjelp til å sette opp korte, private møter med spesielt interessante potensielle partnere, før selve konferansen starter. Hele programmet er laget slik at det skal oppmuntre deltakerne til nettverksbygging.

– Forumet er den største årlige samlingen av fagfolk i Europa innen velferdsteknologi med om lag 700-1500 deltagere og en rekke utstillere. Å få konferansen hit vil være bra for å få økt kunnskap og interesse om dette viktige temaet, skriver TFoU-rådgiver Roald Bergstrøm på facebook-gruppa The eHealth  & mHealth Group.

Norges Forskningsråd er AAL-programmet sin nasjonale kontakt i Norge, og AAL har i alt 19 prosjekter som involverer norske bedrifter og brukere.

Les mer om Active and Assisted Living-programmet på nettstedet www.aal-europe.eu.

Les mer om AAL Forum-konferansen her.