Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Inviterte forskerne til Ovalt PensjonistPensjonat

Maurtuva vekstgård Håkon Sivertsen Bente Nordtug Kjerstin Hegdal Grimstad
FORSKNING: Kjerstin Heggdal Grimstad (tv.), Maurtuva Vekstgård; Bente Nordtug, Nord universitet og Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling diskuterte kunnskapsutvikling i hjemmekoselige omgivelser på Martuva Vekstgård, Inderøy.
Maurtuva Vekstgård på Inderøya utvider stadig. Etter å ha hatt suksess med TrivselsTreff og PensjonistPensjonat prøver man nå ut Ovalt PensjonistPensjonat. Utprøvingen skal følges med forskerblikk.
– Så vidt vi vet er dette et unikt tilbud for personer med demens i Norge, sier daglig leder Kjerstin Heggdal Grimstad, Maurtuva Vekstgård. Derfor ønsker vi også å koble forskning på, slik at kunnskapen og læringen blir størst mulig.

 

– Vi har drevet med tilbud for personer med demens siden 2012. Først dagtilbud, som etter hvert også ble kombinert med overnatting, sier Kjerstin Heggdal Grimstad. Nå starter vi et toårig prosjekt med utprøving av et utvidet overnattingstilbud til fire netter fire ganger i året, og kaller det for Ovalt PensjonistPensjonat (OPP).

Prosjektet er et samarbeid mellom Martuva Vekstgård, Inderøy kommune, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Inderøy sanitet. Målet er både å gi deltagerne noen gylne øyeblikk og de nærmeste pårørende nødvendige hvileskjær i hverdagen.

Nettverk og individuelle aktivitetsplaner

– Et av målene med det utvidede overnattingstilbudet er blant annet å knytte oss opp mot nettverket rundt overnattingsgjestene, sier Grimstad.  Vi skal lage skreddersydde tilbud rundt hver enkelt pensjonær, med forpliktende avtaler med venner og/eller frivillige. Slik får vi tilrettelagt dagene etter pensjonærens egne ønsker, mestringsnivå og kapasitet. Aktivitetene kan være alt fra fisketur til kirkebesøk.

Faglig interessant

– Dette med aktivt å knytte til seg nettverket rundt personer med demens er meget interessant faglig, sier demensforsker Bente Nordtug, Nord universitet. Vi vet at nettverket er viktig, men også krevende spesielt i den tidlige fasen av sykdommen. Vi håper å kunne lære mer om dette gjennom et samarbeid med Maurtuva.

Samarbeider med forskningsmiljøene

Maurtuva Vekstgård har invitert inn både Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling for å se på mulighetene for forskning og kunnskapsproduksjon i forbindelse med prøveprosjektet.

– Det helsefaglige er åpenbart, og her har vi et samarbeid med Nord universitet, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. I tillegg er både partnerskap med frivillige, eventuell bruk av velferdsteknologi og utvikling av forretningsmodeller nevnt i målsetting til prosjektet og dette er områder vi har en del kunnskap om og erfaring med.

ET HJEM: Kjerstin Heggdal Grimstad og Ida Stene Tangstad er initiativtakerne bak Maurtuva Vekstgård som drives i landlige omgivelser i et våningshus på en gård, etter inspirasjon fra Inn på tunet-konseptet.
ET HJEM: Kjerstin Heggdal Grimstad (tv.) og Ida Stene Tangstad er initiativtakerne bak Maurtuva Vekstgård som drives i landlige omgivelser i et våningshus på en gård, etter inspirasjon fra Inn på tunet-konseptet. Tangstad er faglig leder for demenstilbudene.
Nyttig kunnskap

Sivertsen berømmer Maurtuva Vekstgård som «husker» å tenke forskning i sine utviklingsprosesser, og ikke minst at de inviterer til samarbeid tidlig i prosessen.

– I første omgang ser vi på mulighetene for å søke finansiering gjennom Regionalt forskningsfond. Så får vi se hva som ligger av potensiale i dette framover, både forretningsmessig og forskningsmessig, sier Sivertsen. Målet er å utvikle kunnskap som er til nytte for alle parter framover.

Nytt, nyttig og nyttiggjort

– Vi er stolt over at PensjonistPensjonatet har blitt en reell innovasjon, sier Grimstad. At det var nytt vet vi. Nytten har vi fått testet ut. Og når det nå er blitt en del av Inderøy kommunes demensomsorg er det også nyttiggjort.

Les mer om Maurtuva Vekstgård og Regionalt forskningsfond