Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Jakt og fiske verdt 15 mill. kroner

jakt-fiske-lierne-2Jakt og fiske representerer inntekter på 15 millioner kroner i Lierne. Elgjakta står for godt og vel halvparten av dette.
– Dette gir grunnlag for 21 arbeidsårsverk og en befolkningseffekt på 38 personer, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forsking og Utvikling.

 

Effektene av salg av jakt og fiske er på 15 millioner kroner i økt inntekt i Lierne. Dette omfatter salg av jakt og fiskerettigheter, kommersiell overnatting, kjøp av andre lokale varer og tjenester og videreforedling av vilt.

– De samlede inntektene er omtrentlig tre ganger større enn verdien av salg av jaktrettigheter og fiskekort, seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Storviltjakta – i praksis elgjakta – gir størst effekter og skaper 58 prosent av inntektene, mens fiske står for 12 prosent og småviltjakta 30 prosent.

Et uutnyttet potensial

– Det er fortsatt muligheter for å øke den økonomiske betydningen av jakt og fiske i Lierne, sier Sand.

Et punkt som trekkes fram er økt grunneiersamarbeid. Det er blant annet mange små grunneiere som har gjennomgående små inntekter fra jakt og fiske. Andre mulige tiltak er økt salg av elgjakta til besøkende, mer fokus på guiding og naturopplevelser ut over selve jaktopplevelsen, økt mulighet til å bygge ut hytter/reiselivstilbud og økt informasjon ut til verden om naturopplevelsesmulighetene i kommunen.

– Det er økt besøk til kommunen som i størst grad gir økonomiske merverdi, sier Sand.

Referanse

Sand, R.; M. Lerfald og M. Stene (2015). Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne. TFoU-rapport 2015/12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter