Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Med «job crafting» i verktøykassen

ARBEIDSHELSEPSYKOLOG: Sylvi Thun har studert effektivitet og helseeffekter av ulike tiltak på arbeidsplassen.
Arbeidshelse, arbeidsliv, arbeidsmiljø og jobbforming er Sylvi Thun sine fremste kompetanse- og interesseområder. Hun er opptatt både av de som står i arbeid, og de som står utenfor arbeidslivet.

 

– «Job crafting», eller jobbforming, som det kalles på norsk, handler om små strategier og grep ansatte kan bruke for å fremme en bedre arbeidshverdag, sier forsker Sylvi Thun, Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Forskning tyder på at mer innflytelse på utforming av arbeidsplassen er positivt for det psykologiske velværet, opplevelse av kontroll, endringsvillighet og selvbilde, samt høyt korrelert med jobbengasjement og en god jobbutførelse.

Arbeidshelse

Jobbutforming er en del av fagområdet arbeidshelse som omhandler arbeidsplassen og hvordan arbeid påvirker vår helse, både positivt og negativt. Arbeidshelse har fokus på rehabilitering, forebygging og helsefremming. Det favner bredt, fra fysiske forhold til helsefremmende tiltak som kan øke trivselen og forhindre sykmelding eller frafall fra arbeidslivet.

Sykenærvær

Thun forsvarte i sommer doktorgraden The Dynamics of Sickness Presenteeism through the Lens of the Job Demands-Resources Theory, innen arbeidshelsepsykologi. Avhandlingen handler om sykenærvær på arbeidsplassen: det å gå på jobb til tross for at man opplever symptomer og sykdom.

Arbeidet ser på hvordan en kan fremme sykenærvær som er positivt for ansatte og arbeidsplassen, og forhindre negativt sykenærvær.  Sykenærvær er vanlig, og helseplager som gjør at man likevel går på jobb er rygg- og nakkeplager, tretthet og moderate depressive tilstander

Bidra med kunnskap om framtidig arbeidsliv

Det er mye fokus på arbeid i samfunnet. Noen strever med å komme inn arbeidslivet, andre kjemper med å stå i det, og attpåtil er det et samfunnsønske om å arbeide lengre enn tidligere. Det er mye helse i arbeid.

– Jeg håper å kunne bidra med kunnskap om framtidig arbeidsliv, både på individ-, bedrifts- og organisasjonsnivå, og i et større samfunnsperspektiv, sier Thun.

– Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt som omhandler ledelse og arbeidshelse i mikrobedrifter som har under 10 ansatte. Det å arbeide i et mikroforetak gir unike forutsetninger for å kunne arbeide helsefremmende, på samme tid kan en være ekstra sårbar og utsatt dersom arbeidsmiljøet er preget av rollekonflikt, lite medvirkning og dårlig ledelse.

Dr.psychol.

Sylvi Thun har en bachelorgrad i psykologi, mastergrad i helse, organisasjon- og kommunikasjonspsykologi og doktorgrad i arbeidshelsepsykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Thuns psykologifagbakgrunn innebærer i utgangspunktet et individperspektiv på arbeid og organisasjonsutvikling.

Sylvi Thuns kontaktinformasjon, CV og publikasjoner

Share on Facebook55Google+0Tweet about this on Twitter