Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Kan bli enda bedre på samspill

I LAG: Forskerne Espen Carlsson og Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskningog Utvikling, er to av de som har fasitlitert medforskningsprosessen hos Tindved.
Selv om mye er bra i kulturnæringshagen Tindved, er det fortsatt mer å gå på når det gjelder samarbeid. Gjennom en ettårig medforskningsprosess har man både blitt bedre, med også bevisstgjort seg hva som kan gi mer kompetanseheving fram i tid.

 

Tindved vært gjennom en prosess for å finne områder som vil styrke rollen som innovasjonsselskap og stimulere til ytterligere utvikling av bedriftene i næringshagen.

To perspektiv har stått sentralt i arbeidet: Hvordan får til mer levedyktige bedrifter og øke den samfunnsmessig verdiskapingen.

Fortsatt potensial

Prosjektet har avdekket at det er et uforløst potensial i mer samarbeid og nettverksutvikling både innad i Tindved og på tvers av næringshagemiljøene, virkemiddelapparatet og bedriftene.

– For bedriften er det mange konkrete, praktiske behov som ønskes støtte på, sier forsker Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling.  På samfunnsnivået råder det en viss usikkerhet om rolle i innovasjonssystemet, delvis som en følge av at det er mange strukturer i bevegelse for tiden, blant annet med fylkesammenslåingen.

Medforskning

Det har vært gjennomført flere arbeidsseminar med ulike konstellasjoner av bedrifter og ansatte i næringshagen og dialogmøter med deltagere i innovasjonssystemet rundt Tindved. Grepet har vært praksisnær aksjonsforskning, en form for medforskning.

– I denne forskningstradisjonen oppheves den profesjonelle forskerens enerådende kontroll, og brukerne blir gjennom dialog og samrefleksjon medbestemmende i forhold hva som gjøres og hvordan forskningsresultater kan forstås og brukes, sier Carlsson.

Fra kunnskap til handling

Gjennom samarbeidet mellom forskere og brukere skjer det ny form for kunnskapsutvikling hvor kunnskaper samtidig fører til læring og kompetanse for de involverte.

– På en måte skjer læringen uten at brukerne nødvendigvis er seg det bevisst, sier Carlsson. Noe kunnskap tas i bruk umiddelbart av den enkelt, mens i andre sammenhenger vil det ta lengre tid før man er i stand til å iverksette kunnskapen.

Det er skissert flere aktiviteter som skal akselerere det å gå fra kunnskap til handling.

Nasjonal videreføring?

Prosjektet har skapt interesse nasjonalt, blant annet fra de andre kulturnæringshagene i Norge. En mulig videreføring av prosjektet å inkludere alle næringshagen i et nettverksprosjekt hvor man tar arbeidet videre.

Prosjektet har mottatt kvalifiseringsstøtte fra Regionalt forskingsfond Midt-Norge.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.