Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Kartlegger samfunnsutviklingsevnen

Håkon Sivertsen
UTVIKLINGSEVNE: Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, har analyser over tjue kommuner når det gjelder samfunnsutviklingskompetanse og -evne.
Alle kommuner har en samfunnsutviklerrolle. Kort fortalt innebærer det å skape attraktive lokalsamfunn.
– Arbeidet med samfunnsutvikling varierer mye fra kommune til kommune, sier seniorrådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har analysert et tjuetall kommune i løpet av de siste årene.

 

Å se på samfunnsutviklingsevnen til kommunene inngår i de mange analysene som pågår i forbindelse med at Kommune-Norge skal melde inn til Fylkesmannen hvilken stilling de inntar i den pågående kommunereformprosessen.

– Vi bruker en arbeidsmetode som ble utviklet i forbindelse med et nasjonalt prosjekt hvor 41 kommuner over hele landet ble gjennomgått, sier seniorrådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Vi gjennomfører et systematisk gruppeintervju med kommunes ordfører, rådmann, næringssjef, plansjef, representant for de frivillig, pluss eventuelt andre som det er viktig å ha med.

Utviklingskapasitet

Utviklingskapasitet defineres som langsiktig arealbruk og boligutbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelsearbeid.

– Vi deler praten opp i temaene utviklingsledelse, -kompetanse, -ressurser, -kapasitet og -kultur, sier Sivertsen. På den måte får vi et godt bilde av kommunenes styrker og utfordringer i arbeidet med samfunnsutvikling.

Store forskjeller

Og funnene er veldig mangfoldige.
– Vi ser at det er store forskjeller mellom kommuner både når det gjelder evne og vilje til å arbeide med samfunnsutvikling, sier Sivertsen. Det er mange forklarlige grunner i til at det er slik. Ressurser, kompetanse og geografi er åpenbare årsaker til variasjonene.

Hele landet

For tiden arbeides det med Frosta, Meråker og Namdalseid kommuner, Hamarregionen (Hamar, Løten, Stange og Ringsaker kommuner) og Nord-Østerdalen (Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendal kommuner). Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) samarbeider med Telemarksforsking og Østlandsforskning på flere av disse utredningene.

I 2014 ble det gjennomført et nasjonalt prosjekt hvor utviklingskapasitet i 41 kommuner ble kartlagt.