icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Koronautfordring for norsk-svensk samarbeidsprosjekt

Det er vanskelig å drive handverksutvikling og nettverksaktiviteter på tvers av landegrenser når deltagerne ikke kan møtes. Kornarestriksjoner gjør interregionalt samarbeid utfordrende.   – Koronapandemien gjør det vanskelig å gjennomføre norsk-svenske fellesmøter, sier …

Les hele artikkelen


Felles domstolledelse gir god ressursutnyttelse

De største effektene av felles ledelse er økt fleksibilitet og ressursutnyttelse. Opplevde ulemper er knyttet til leders økte ansvar og mindre tilstedeværelse.   Felles domstolledelse er en ordning hvor flere tingretter eller jordskifteretter …

Les hele artikkelenForskningsbaserte bidrag i ny lærebok

Anne Sigrid Haugset og Birgitte Ljunggren har bidratt på tre kapitel i boka Kvalitetsutvikling i barnehagen – fra vurdering til ny pedagogisk praksis.   Boka Kvalitetsutvikling i barnehagen, skrevet av Kjell Aage Gotvassli, …

Les hele artikkelen

Delte meninger om Namdal regionråd

Namdal regionråd har blitt for stort, og fått redusert politisk slagkraften. Mer ordførerstyring, færre komiteer og mer dialog med kommunestyrene er innspill til ny organisering.   Namdal regionråd skal justere organiseringen i forbindelse …

Les hele artikkelen


Føler seg tryggere med komfyrvakt

Teknologisk komfyrvakt gir økt trygghet blant eldre. Men mer informasjon, «intelligens» og samspill med trygghetsnettverket kan øke beskyttelsen ytterligere.   Med bakgrunn i CTM Lyngs Trygghetspakke for bolighus har Trøndelag Forskning og Utvikling …

Les hele artikkelen

Korona tema i årets barnehageundersøkelse

Utdanningsdirektoratet (Udir) sin årlig nasjonale undersøkelse til Barnehage-Norge er under planlegging, og av korona-situasjonene er et av temaene.   For sjuende gang gjennomfører Trøndelag Forskning og Utvikling den årlige nasjonale spørreundersøkelsen for Utdanningsdirektoratet …

Les hele artikkelen

Hvordan påvirker covid-19 InnoCamp?

Blir man mer eller mindre innovativ av dagens corona-hendelser? Kriser fører til endring. Hvordan forandres innovasjonskraften i InnoCamp i disse tider?   Som ledd i følgeforskning av InnoCamp gjennomføres en undersøkelse av hvordan …

Les hele artikkelen

NTE bidrar med 2000 arbeidsplasser i regionen

NTEs samfunnsregnskap for 2019 viser 2433 millioner kroner i verdiskaping og at det skapes 2000 arbeidsplasser.   NTE er en dominerende aktør i kraftbransjen i Midt-Norge, og gir betydelige samfunnsvirkninger i regionen gjennom: …

Les hele artikkelen


Får utsatt fristen for fusjonsavtale

Trøndelag Forskning og Utvikling får utsatt fristen for å få på plass en samarbeidsparter til 1. juli 2020.   Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har utsatt fristen for at Trøndelag Forskning og …

Les hele artikkelen