icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

30 år som forsker

Niels Arvid Sletterød fikk i dag Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i Trøndelag Forskning og Utvikling. To stikkord rammer inn essensen av forskningen som Sletterød har gjort: evaluering og skaperkraft. …

Les hele artikkelen

Landbruk ei viktig bynæring

De største verdiskapningen av landbruket er i byene i Trøndelag. Trondheim, Levanger, Steinkjer og Verdal har flest landbruksrelaterte arbeidsplasser i Trøndelag.   – For tradisjonelt landbruk foregår primærproduksjonen på bygda, men foredlingen og …

Les hele artikkelen

Namdalen satser på bioøkonomi

Partnerskap Namdalen har lagt en strategi for regional satsing på bioøkonomi. Området har meget gode biologiske forutsetninger. − Utfordringen er å få økt verdiskaping – i Namdalen, sier Hege Nordheim-Viken, komiteleder for utdanning, …

Les hele artikkelen

Digitalt boligkort forenkler

Steinkjer kommune vil gjøre det enklere å være boligeier. På årets Boligmesse presenterte de det framtidige digitale boligkortet. – Planen er at kortet skal være tilgjengelig i løpet av året, sier prosjektleder Per …

Les hele artikkelen

Mestringsteknologi må skreddersys

Teknologiske hjelpemidler er viktig i mange situasjoner. Fleksible og tilpassede løsninger er nøkkelen når behovene er sammensatte. Men like viktig er tilretteleggingen av brukssituasjonen.   Steinkjer kommune har prøvd ut ulike teknologiske hjelpemiddelløsninger …

Les hele artikkelen

Miljøbevissthet som merkevare

Da Den Gylne Omvei på Inderøya ble godkjent som bærekraftig reisemål ble miljøsertifisering viktig. – Dette ble starten på en «best i lag»-sertifiseringsprosess, sier Nina Solbakk, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har bistått …

Les hele artikkelen

Forskjeller som grunnlag for mer forskning

Samarbeid er lurt, nyttig og effektiv innen forskning. Nylig utvekslet Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet samarbeidsgrep får å bli enda mer samfunnsnyttig på kunnskapsfronten.   – Faglig fellesskap, men ulike tilnærminger, …

Les hele artikkelen

Avventende hotellsituasjon i Steinkjer

Steinkjer er i en mellomposisjon når det gjelder kapasitet, standard og attraktivitet på hotellfronten. En viss øking i behovet er sannsynlig, men det er neppe bærekraftig med store utvidelser. En moderat kapasitetsøkning og …

Les hele artikkelen


Ny organisering av Hvam videregående skole?

Integrert skole- og gårdsdrift er krevende. Ved Hvam videregående skole utgjør gårds- og næringsdrifta gode og relevante praksisarenaer. Det er mer å hente både økonomisk og pedagogisk ved bedre ledelse, enn nedskalering og …

Les hele artikkelen

Framtidas kunnskapsledelse i landbruket

Stor avstand mellom gårdbrukerens hverdag og forskernes kunnskap er utfordrende for landbrukssektoren. Det er lange tradisjoner for bruk av rådgivere som «oversettere», men deres rolle er blitt mer etterspørselsdrevet og mangslungen.   Rådgiving …

Les hele artikkelen


Med «job crafting» i verktøykassen

Arbeidshelse, arbeidsliv, arbeidsmiljø og jobbforming er Sylvi Thun sine fremste kompetanse- og interesseområder. Hun er opptatt både av de som står i arbeid, og de som står utenfor arbeidslivet.   – «Job crafting», …

Les hele artikkelen

Barnehagesektoren jobber godt med rammeplanen

For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant mange tema i årets undersøkelse var mat og måltider …

Les hele artikkelen

Allsidig og anvendt forsker i startgropa

Nettverksbasert innovasjon, og spesielt opp mot naturbaserte næringer, er noe av det Torgunn Sollid ønsker å bruke tida på framover. Nyttig kunnskap som skaper verdier er idealet.   Sollid har utdanning innen jordbruk, …

Les hele artikkelen

Forskningen har satt dagsorden

I tillegg til å bidra med kunnskap, har prosjekt Tindved som verdiskaper vært med og satt dagsorden og åpnet opp for mer klyngeutvikling.   – Samtalene og intervjuene som er gjort har bidratt …

Les hele artikkelen