icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Status Barnehage-Norge 2020

Korona-nedstenging har preget 2020 for barnehagene med oppgaver som å understøtte samfunnskritiske roller og utsatte familier. Mye er bra i Barnehage-Norge, og det er godt samspill mellom myndigheter og barnehager.   Den årlige …

Les hele artikkelen
SINTEF

Fra 1. januar 2021 er Trøndelag Forskning og Utvikling en faggruppe i SINTEF.   17. desember 2020 ble det vedtatt fusjon mellom SINTEF og Trøndelag Forsking og Utvikling (TFoU). Trøndelag Forsking og Utvikling …

Les hele artikkelen


SINTEF og TFoU slås sammen

Styrene i SINTEF og TFoU har vedtatt sammenslåing, og TFoU blir en faggruppe i avdeling Teknologiledelse i SINTEF Digital fra årsskiftet.   Styret i TFoU vedtok torsdag 17. desember 2020 å fusjonere med …

Les hele artikkelen


Viderefører rammeavtale med UDIR i fire år

NIFU og TFoU har fått ny rammeavtale med Utdanningsdirektoratet (UDIR) om spørringer til utdanningssektoren for perioden 2021 til 2025.   Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skal også de neste fire årene gjennomføre årlige …

Les hele artikkelen

Fortsatt Miljøfyrtårn

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har fornyet sitt sertifikat som Miljøfyrtårn.   – Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av arbeidet vårt, sier kontorleder Inghild Aldal Jørgenvåg, Trøndelag Forskning …

Les hele artikkelen

Bidrar til å utvikle barnehagepolitikken

Omtrent like mange kommunale og private barnehager, sektorens vide mandat og at barnehagekvalitet ikke kan måles gir spesielle styringsutfordringer for politikerne. – Det offentliges styring av barnehagesektoren er det jeg forsker på …

Les hele artikkelen

Skal utvikle verktøy for lokalsamfunnsutvikling

Distriktssenteret, tre fylkeskommuner og 14 kommuner skal prøve ut nye arbeidsmåter for lokalsamfunnsutvikling. Arbeidet skal følges av et team med utviklingsorientert forskere.   Trøndelag Forsking og Utvikling og NTNU Samfunnsforsking skal bistå Distriktssenteret …

Les hele artikkelenKoronautfordring for norsk-svensk samarbeidsprosjekt

Det er vanskelig å drive handverksutvikling og nettverksaktiviteter på tvers av landegrenser når deltagerne ikke kan møtes. Kornarestriksjoner gjør interregionalt samarbeid utfordrende.   – Koronapandemien gjør det vanskelig å gjennomføre norsk-svenske fellesmøter, sier …

Les hele artikkelen