icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Det arbeides godt i Barnehage-Norge

Den årlige barnehageundersøkelsen for Norge viser mye godt arbeid i barnehagene og at styring og satsinger virker over tid.   De nylig endrede bemanningsnormene i barnehagene har skap få problemer knyttet til grunnbemanning …

Les hele artikkelen


Rolleforståelse kritisk for kommune 3.0

I den framtidige samhandlingskommuen blir ledernes rolleforståelse kritisk og kontrakten mellom partene viktig som virkemiddel og innramming av samarbeid.   Kommune 3.0 er et uttrykk som brukes om framtidas få-til-i-lag-kommune. I dette ligger …

Les hele artikkelen

Byutviklingsverksted inspirerte

Immaterielle ressursers betydning for bærekraftig byutvikling var tema for byutviklingsverkstedet i Trehusbyen Levanger nylig. Innleggene omfattet alt fra å aktivere tradisjonell handverkskompetanse til kreative hverdagsløsninger og kulturarv.   – Mye nyttig, sier Torgunn …

Les hele artikkelen

Mobil røntgen gir samfunnsøkonomisk merverdi

Mobile og desentraliserte røntgentjenester er både lønnsomme og gir bedre pasientopplevelser viser utprøvinger i Namdalen. Utfordringene er logistikk og informasjon.   – Desentraliserte røntgentjenester er en vinn-vinn situasjon både for sykehuset, kommunene og …

Les hele artikkelen

Hvordan bruker kommunene befolkningsprognoser?

Befolkningsutvikling er viktig for planleggingen i norske kommuner. Telemarkforskings prognoser gir økt forståelse for at tiltak kan påvirke utviklingen gjennom kobling til sin attraktivitetsmodell.   Det finnes flere modeller for framskriving av befolkningsutviklingen: …

Les hele artikkelen

Barnevernvakta – faglig god, men sårbar

I Innherred og Namdalen samarbeider 19 kommuner om barnevernvakt. Ordningen fungerer bra faglig, men trenger bedre politisk og administrativ forankring og en styrking av ledelsen framover.   Innherred og Namdal interkommunale barnevernvakt omfatter …

Les hele artikkelenSamfunnsutvikling i Alver

Alver er en ny kommune i Hordaland som tar framtidsutfordringene på alvor. For litt siden var Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, invitert til kunnskapsdeling om samfunnsbygging.   Vi byggjer Alver er slagordet …

Les hele artikkelen

God vekst i skogbruksbedriftene i Trøndelag

Produksjonsbedriftene i Arena Skog har hatt en omsetningsøkning på 19 prosent i prosjektperioden. Nå søker klyngen om å få fortsette, under navnet WoodWorks! Cluster.   De industrielle kjernebedriftene i Arena Skog omsatte for …

Les hele artikkelen


TFoU bidro i domstolstrukturutredningen

NOU 2019:17 er blant annet bygd på kunnskapsbidrag fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). – Et fint bevis på vår samfunnsrolle, sier forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.   Nylig ble NOU …

Les hele artikkelen

Universiteter og barnehager knyttes tettere sammen

Kunnskapsdepartementet har gitt landets barnehagelærer-utdanninger og barnehager i oppdrag å lage praksisnære, forskningsbaserte kompetansetiltak for barnehagene – sammen. Tanken er at læring og erfaring skal flyte begge veger, og gi både mer praksisrelevant …

Les hele artikkelen

InnoCamp må være nyttig og utadvendt

På et innspillseminar om InnoCamps framtid var rådene å være nyttig, åpen, utadvendt, offensiv og utradisjonell.   Under Forskningsdagene arrangerte Trøndelag Forskning og Utvikling seminar om InnoCamps framtid. Arrangement var en del av …

Les hele artikkelen