icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Status Barnehage-Norge 2020

Korona-nedstenging har preget 2020 for barnehagene med oppgaver som å understøtte samfunnskritiske roller og utsatte familier. Mye er bra i Barnehage-Norge, og det er godt samspill mellom myndigheter og barnehager.   Den årlige …

Les hele artikkelen

Viderefører rammeavtale med UDIR i fire år

NIFU og TFoU har fått ny rammeavtale med Utdanningsdirektoratet (UDIR) om spørringer til utdanningssektoren for perioden 2021 til 2025.   Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skal også de neste fire årene gjennomføre årlige …

Les hele artikkelen

Korona tema i årets barnehageundersøkelse

Utdanningsdirektoratet (Udir) sin årlig nasjonale undersøkelse til Barnehage-Norge er under planlegging, og av korona-situasjonene er et av temaene.   For sjuende gang gjennomfører Trøndelag Forskning og Utvikling den årlige nasjonale spørreundersøkelsen for Utdanningsdirektoratet …

Les hele artikkelen

Det arbeides godt i Barnehage-Norge

Den årlige barnehageundersøkelsen for Norge viser mye godt arbeid i barnehagene og at styring og satsinger virker over tid.   De nylig endrede bemanningsnormene i barnehagene har skap få problemer knyttet til grunnbemanning …

Les hele artikkelen

Nasjonal barnehage­undersøkelse

For femte gang spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land.   – Vi har for tiden en …

Les hele artikkelen

Værdal ny styreleder

Fagdirektør Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesmannen i Trøndelag, er valg som ny styreleder i Trøndelag Forskning og Utvikling.   På generalforsamlingen den 6. juni 2018 ble Kirsten Indgjerd Værdal valgt som styreleder for ett …

Les hele artikkelen


Ny organisering av Hvam videregående skole?

Integrert skole- og gårdsdrift er krevende. Ved Hvam videregående skole utgjør gårds- og næringsdrifta gode og relevante praksisarenaer. Det er mer å hente både økonomisk og pedagogisk ved bedre ledelse, enn nedskalering og …

Les hele artikkelen

Barnehagesektoren jobber godt med rammeplanen

For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant mange tema i årets undersøkelse var mat og måltider …

Les hele artikkelen


Myk styring i barnehagesektoren

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fungerer bedre som pedagogisk dokument enn som juridisk styringsdokument. Den gir stort lokalt handlingsrom, men kan være krevende å oversette til konkret bruk i barnehagehverdagen. Dessuten mangler …

Les hele artikkelen

Samler inn mer barnehagedata

For fjerde året på rad spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land. – Vi purrer i disse …

Les hele artikkelen

Steinkjer godt egnet for å huse Landbruksdirektoratet

Steinkjer har nødvendig forutsetninger for lokalisering av Landbruksdirektoratet ved en eventuell flytting. Innherred er et attraktivt arbeidsmarked, kompetansetilgangen er god og nærhet til praksisfeltet gir gode forutsetninger for tjenesteproduksjonen.   – Steinkjer er …

Les hele artikkelen

Reid Hole ny styreleder

Prorektor for forskning og utvikling Reid Hole, Nord universitet, er ny styreleder i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).   På generalforsamling i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) den 6. mai 2017 ble prorektor …

Les hele artikkelen

Debatt om effekttariffer for nettleie

De nye strømmålerne som innføres i 2019 muliggjør andre måter å beregne nettleia og strømforbruket på. Hva tenker forbrukerne om det? – Forbrukere er åpne for nye måter å beregne nettleie på, sier …

Les hele artikkelen

Spørsmål til Barnehage-Norge 2016

Spørsmål til Barnehage-Norge er resultat av undersøkelser til barnehagesektoren i Norge, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet.   Trøndelag Forskning og Utvikling har sammen med Norsk …

Les hele artikkelen