icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Det arbeides godt i Barnehage-Norge

Den årlige barnehageundersøkelsen for Norge viser mye godt arbeid i barnehagene og at styring og satsinger virker over tid.   De nylig endrede bemanningsnormene i barnehagene har skap få problemer knyttet til grunnbemanning …

Les hele artikkelen


Bør videreføre og styrke Fosen barneverntjeneste

Samarbeidet om Fosen barnevernstjeneste bør fortsette, men det trengs en gjennomgang av oppgavefordelingen og organiseringen av arbeidet. Fosen barneverntjeneste ble opprettet i 2012 og er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Indre Fosen, …

Les hele artikkelen

Nasjonal barnehage­undersøkelse

For femte gang spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land.   – Vi har for tiden en …

Les hele artikkelen


Utenforskap blant unge er et samfunnsproblem

Skole og lokalsamfunnet er viktige omstendigheter for framtidas folkehelse og utenforskap. Men sammenhengene er kompliserte og sammensatte.   Å stå utenfor skole og arbeidsliv – avbrutt grunnutdanning og uførhet i ung alder – …

Les hele artikkelen

Arnhild Myhr er doktor i helsevitenskap

Arnhild Myhr er godkjent for graden ph.d. i helsevitenskap. Hun forsvarte sin avhandling ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, den 28. juni 2018.   Myhrs avhandling har tittelen Non-completion of upper secondary …

Les hele artikkelen

Styrker velferdsforskningen

Folkehelse og kvantitativ dataanalyse er spesialområdene til Trøndelag Forskning og Utvikling sin nye velferdsforsker. – Sosiale forhold påvirker livene våre, sier Arnhild Myhr, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette vil øke framover, og blir …

Les hele artikkelen