icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Viderefører rammeavtale med UDIR i fire år

NIFU og TFoU har fått ny rammeavtale med Utdanningsdirektoratet (UDIR) om spørringer til utdanningssektoren for perioden 2021 til 2025.   Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skal også de neste fire årene gjennomføre årlige …

Les hele artikkelen

Det arbeides godt i Barnehage-Norge

Den årlige barnehageundersøkelsen for Norge viser mye godt arbeid i barnehagene og at styring og satsinger virker over tid.   De nylig endrede bemanningsnormene i barnehagene har skap få problemer knyttet til grunnbemanning …

Les hele artikkelen


Bør videreføre og styrke Fosen barneverntjeneste

Samarbeidet om Fosen barnevernstjeneste bør fortsette, men det trengs en gjennomgang av oppgavefordelingen og organiseringen av arbeidet. Fosen barneverntjeneste ble opprettet i 2012 og er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Indre Fosen, …

Les hele artikkelen

Nasjonal barnehage­undersøkelse

For femte gang spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land.   – Vi har for tiden en …

Les hele artikkelen


Utenforskap blant unge er et samfunnsproblem

Skole og lokalsamfunnet er viktige omstendigheter for framtidas folkehelse og utenforskap. Men sammenhengene er kompliserte og sammensatte.   Å stå utenfor skole og arbeidsliv – avbrutt grunnutdanning og uførhet i ung alder – …

Les hele artikkelen

Arnhild Myhr er doktor i helsevitenskap

Arnhild Myhr er godkjent for graden ph.d. i helsevitenskap. Hun forsvarte sin avhandling ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, den 28. juni 2018.   Myhrs avhandling har tittelen Non-completion of upper secondary …

Les hele artikkelen

Styrker velferdsforskningen

Folkehelse og kvantitativ dataanalyse er spesialområdene til Trøndelag Forskning og Utvikling sin nye velferdsforsker. – Sosiale forhold påvirker livene våre, sier Arnhild Myhr, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette vil øke framover, og blir …

Les hele artikkelen