icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Koronautfordring for norsk-svensk samarbeidsprosjekt

Det er vanskelig å drive handverksutvikling og nettverksaktiviteter på tvers av landegrenser når deltagerne ikke kan møtes. Kornarestriksjoner gjør interregionalt samarbeid utfordrende.   – Koronapandemien gjør det vanskelig å gjennomføre norsk-svenske fellesmøter, sier …

Les hele artikkelen


Byutviklingsverksted inspirerte

Immaterielle ressursers betydning for bærekraftig byutvikling var tema for byutviklingsverkstedet i Trehusbyen Levanger nylig. Innleggene omfattet alt fra å aktivere tradisjonell handverkskompetanse til kreative hverdagsløsninger og kulturarv.   – Mye nyttig, sier Torgunn …

Les hele artikkelen

Håndverksseminar på Sør-Gjæslingan

Interregprosjekt gjør det mer levelig å være tradisjonshåndverker, i et samfunn som har økt oppmerksomhet på bærekraftige løsninger og det å ta vare på tradisjonene.   I midten av august arrangerte prosjektet Traditionellt …

Les hele artikkelen

Pjåling og nettverking på Jamtli

Stiklestad museum og Norsk Sagbruksmuseum var på Jamtli sin vårmarknad. Begge er en del av Interreg-prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande.   Prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande ble presentert både lørdag og …

Les hele artikkelen


Skal sikre kulturarven i Midt-Norden

Interreg-prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande har som overordnet mål å sikre rekruttering til fagområder inn tradisjonshåndverk. Det skal gjøres ved å utvikle og styrke næringslivet som arbeider med kulturhistorisk rehabilitering.   Nylig …

Les hele artikkelen


Avventende hotellsituasjon i Steinkjer

Steinkjer er i en mellomposisjon når det gjelder kapasitet, standard og attraktivitet på hotellfronten. En viss øking i behovet er sannsynlig, men det er neppe bærekraftig med store utvidelser. En moderat kapasitetsøkning og …

Les hele artikkelen

Allsidig og anvendt forsker i startgropa

Nettverksbasert innovasjon, og spesielt opp mot naturbaserte næringer, er noe av det Torgunn Sollid ønsker å bruke tida på framover. Nyttig kunnskap som skaper verdier er idealet.   Sollid har utdanning innen jordbruk, …

Les hele artikkelen