icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Delte meninger om Namdal regionråd

Namdal regionråd har blitt for stort, og fått redusert politisk slagkraften. Mer ordførerstyring, færre komiteer og mer dialog med kommunestyrene er innspill til ny organisering.   Namdal regionråd skal justere organiseringen i forbindelse …

Les hele artikkelen


Det arbeides godt i Barnehage-Norge

Den årlige barnehageundersøkelsen for Norge viser mye godt arbeid i barnehagene og at styring og satsinger virker over tid.   De nylig endrede bemanningsnormene i barnehagene har skap få problemer knyttet til grunnbemanning …

Les hele artikkelen