icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Bidrar til å utvikle barnehagepolitikken

Omtrent like mange kommunale og private barnehager, sektorens vide mandat og at barnehagekvalitet ikke kan måles gir spesielle styringsutfordringer for politikerne. – Det offentliges styring av barnehagesektoren er det jeg forsker på …

Les hele artikkelen

Forskningsbaserte bidrag i ny lærebok

Anne Sigrid Haugset og Birgitte Ljunggren har bidratt på tre kapitel i boka Kvalitetsutvikling i barnehagen – fra vurdering til ny pedagogisk praksis.   Boka Kvalitetsutvikling i barnehagen, skrevet av Kjell Aage Gotvassli, …

Les hele artikkelen


Universiteter og barnehager knyttes tettere sammen

Kunnskapsdepartementet har gitt landets barnehagelærer-utdanninger og barnehager i oppdrag å lage praksisnære, forskningsbaserte kompetansetiltak for barnehagene – sammen. Tanken er at læring og erfaring skal flyte begge veger, og gi både mer praksisrelevant …

Les hele artikkelen


Barnehagedata i Agder

Mer kunnskap om kollektive utviklingsprosesser og kompetanse på digital praksis er noe av det som barnehagene i Agder har fokus på.   Den nye rammeplanen har blitt godt mottatt hos styrere og ansatte …

Les hele artikkelen

Barnehagene vil gjerne utvikle seg

Det nye idealet for kompetanseheving i barnehagen er utviklingsprosjekter der hele personalet deltar og får veiledning fra den lokale barnehagelærer-utdanningen. En fersk rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling viser at barnehagestyrere i hele …

Les hele artikkelen


Barnehagesektoren jobber godt med rammeplanen

For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant mange tema i årets undersøkelse var mat og måltider …

Les hele artikkelen

Skal lære aktivt sammen i barnehagene

Barnehagebasert kompetanseutvikling er en sentral del av strategien for å heve kompetansen til de som arbeider i barnehagen. Men til tross for at tiltaket er beskrevet i kompetansestrategien for sektoren, er innholdet uklart …

Les hele artikkelen


Bidrar til Bedre skole

Anne Sigrid Haugset og Morten Stene i Trøndelag Forskning og Utvikling skriver om yrkesretting i videregående utdanning i siste utgave av bladet Bedre skole. Bedre skole er Utdanningsforbundets populærvitenskapelige tidsskrift for lærere og …

Les hele artikkelen

Krevende å forstå nettleietariffer

Strømkunder er villige til å betale nettleie basert på kapasitetsbehovet sitt. De er også villig til å endre strømforbruket slik at det jevner seg mer ut over døgnet, så lenge smarte løsninger sørger …

Les hele artikkelen

Meninger om framtidas nett-tariff

Norge vurderer nye måter å ta betalt for transport av strøm – den såkalte nettleia. Ny teknologi muliggjør å tilpasse bruken bedre, og da bør kanskje prissystemet tilpasses hvor mye man belaster nettet? …

Les hele artikkelen

Skal ta doktorgrad på barnehagestyring

Anne Sigrid Haugset i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) starter i dag som doktorgradsstipendat ved avdeling for næring, samfunn og natur ved Nord universitet. I fire år framover skal hun forske på styring …

Les hele artikkelen