icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Viderefører rammeavtale med UDIR i fire år

NIFU og TFoU har fått ny rammeavtale med Utdanningsdirektoratet (UDIR) om spørringer til utdanningssektoren for perioden 2021 til 2025.   Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skal også de neste fire årene gjennomføre årlige …

Les hele artikkelen

Bidrar til å utvikle barnehagepolitikken

Omtrent like mange kommunale og private barnehager, sektorens vide mandat og at barnehagekvalitet ikke kan måles gir spesielle styringsutfordringer for politikerne. – Det offentliges styring av barnehagesektoren er det jeg forsker på …

Les hele artikkelen

Forskningsbaserte bidrag i ny lærebok

Anne Sigrid Haugset og Birgitte Ljunggren har bidratt på tre kapitel i boka Kvalitetsutvikling i barnehagen – fra vurdering til ny pedagogisk praksis.   Boka Kvalitetsutvikling i barnehagen, skrevet av Kjell Aage Gotvassli, …

Les hele artikkelen


Universiteter og barnehager knyttes tettere sammen

Kunnskapsdepartementet har gitt landets barnehagelærer-utdanninger og barnehager i oppdrag å lage praksisnære, forskningsbaserte kompetansetiltak for barnehagene – sammen. Tanken er at læring og erfaring skal flyte begge veger, og gi både mer praksisrelevant …

Les hele artikkelen


Barnehagedata i Agder

Mer kunnskap om kollektive utviklingsprosesser og kompetanse på digital praksis er noe av det som barnehagene i Agder har fokus på.   Den nye rammeplanen har blitt godt mottatt hos styrere og ansatte …

Les hele artikkelen

Barnehagene vil gjerne utvikle seg

Det nye idealet for kompetanseheving i barnehagen er utviklingsprosjekter der hele personalet deltar og får veiledning fra den lokale barnehagelærer-utdanningen. En fersk rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling viser at barnehagestyrere i hele …

Les hele artikkelen


Barnehagesektoren jobber godt med rammeplanen

For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant mange tema i årets undersøkelse var mat og måltider …

Les hele artikkelen

Skal lære aktivt sammen i barnehagene

Barnehagebasert kompetanseutvikling er en sentral del av strategien for å heve kompetansen til de som arbeider i barnehagen. Men til tross for at tiltaket er beskrevet i kompetansestrategien for sektoren, er innholdet uklart …

Les hele artikkelen


Bidrar til Bedre skole

Anne Sigrid Haugset og Morten Stene i Trøndelag Forskning og Utvikling skriver om yrkesretting i videregående utdanning i siste utgave av bladet Bedre skole. Bedre skole er Utdanningsforbundets populærvitenskapelige tidsskrift for lærere og …

Les hele artikkelen

Krevende å forstå nettleietariffer

Strømkunder er villige til å betale nettleie basert på kapasitetsbehovet sitt. De er også villig til å endre strømforbruket slik at det jevner seg mer ut over døgnet, så lenge smarte løsninger sørger …

Les hele artikkelen

Meninger om framtidas nett-tariff

Norge vurderer nye måter å ta betalt for transport av strøm – den såkalte nettleia. Ny teknologi muliggjør å tilpasse bruken bedre, og da bør kanskje prissystemet tilpasses hvor mye man belaster nettet? …

Les hele artikkelen

Skal ta doktorgrad på barnehagestyring

Anne Sigrid Haugset i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) starter i dag som doktorgradsstipendat ved avdeling for næring, samfunn og natur ved Nord universitet. I fire år framover skal hun forske på styring …

Les hele artikkelen