icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Skal utvikle verktøy for lokalsamfunnsutvikling

Distriktssenteret, tre fylkeskommuner og 14 kommuner skal prøve ut nye arbeidsmåter for lokalsamfunnsutvikling. Arbeidet skal følges av et team med utviklingsorientert forskere.   Trøndelag Forsking og Utvikling og NTNU Samfunnsforsking skal bistå Distriktssenteret …

Les hele artikkelenHvordan påvirker covid-19 InnoCamp?

Blir man mer eller mindre innovativ av dagens corona-hendelser? Kriser fører til endring. Hvordan forandres innovasjonskraften i InnoCamp i disse tider?   Som ledd i følgeforskning av InnoCamp gjennomføres en undersøkelse av hvordan …

Les hele artikkelen


Distriktssenteret når målgruppene med kunnskap

Variasjon i målgrupper og behov for ulike typer tjenester forutsetter mangfold i arbeidsmåter og tilbud for Distriktssenteret. Balansen mellom formalisert selvhjelpsmateriale og direkte kontakt og prosesshjelp er utfordrende.   Trøndelag Forsking og Utvikling …

Les hele artikkelen


Barnevernvakta – faglig god, men sårbar

I Innherred og Namdalen samarbeider 19 kommuner om barnevernvakt. Ordningen fungerer bra faglig, men trenger bedre politisk og administrativ forankring og en styrking av ledelsen framover.   Innherred og Namdal interkommunale barnevernvakt omfatter …

Les hele artikkelen

InnoCamp må være nyttig og utadvendt

På et innspillseminar om InnoCamps framtid var rådene å være nyttig, åpen, utadvendt, offensiv og utradisjonell.   Under Forskningsdagene arrangerte Trøndelag Forskning og Utvikling seminar om InnoCamps framtid. Arrangement var en del av …

Les hele artikkelen

Skal følge InnoCamp som utviklingsarena

TFoU bidrar med forskningsbasert kunnskap og innovasjonsfaglige perspektiv for å understøtte samskapingsprosessene i InnoCamp.   Sammen med Steinkjerbygg KF skal Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) teste ut og skaffe kunnskap om hvordan man …

Les hele artikkelenNye arbeidsmåter i lokal kriminalforebygging

Nærpolitireformen har innført politikontakter som virkemiddel i arbeidet med kriminalforebygging i kommunene.   Som ledd i arbeidet med å evaluere nærpolitireformen har Trøndelag Forsking og Utvikling gjennomført en spørreundersøkelse til politikontaktene i Trøndelag. …

Les hele artikkelen


Entreprenørskap som pedagogisk praksis

Entreprenørskaps-pedagogikk gjør skolen mer praktisk. Med det øker elevenes kreativitet og nysgjerrighet. Det kan ligge en mulig konflikt mellom Kunnskapsløftets mål og det pedagogiske grunnlaget for entreprenørskap i skolen.   Entreprenørskapsundervisning og entreprenørskapsopplæring …

Les hele artikkelen

Har understøttet lederutviklingen i AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunn er et unikt prosjekt med enorme samarbeidsambisjoner. Det krever ny måter å lede på. Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling har fasilitert arbeidet det første året.   AKSET er …

Les hele artikkelen