icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Barnevernvakta – faglig god, men sårbar

I Innherred og Namdalen samarbeider 19 kommuner om barnevernvakt. Ordningen fungerer bra faglig, men trenger bedre politisk og administrativ forankring og en styrking av ledelsen framover.   Innherred og Namdal interkommunale barnevernvakt omfatter …

Les hele artikkelen

InnoCamp må være nyttig og utadvendt

På et innspillseminar om InnoCamps framtid var rådene å være nyttig, åpen, utadvendt, offensiv og utradisjonell.   Under Forskningsdagene arrangerte Trøndelag Forskning og Utvikling seminar om InnoCamps framtid. Arrangement var en del av …

Les hele artikkelen

Skal følge InnoCamp som utviklingsarena

TFoU bidrar med forskningsbasert kunnskap og innovasjonsfaglige perspektiv for å understøtte samskapingsprosessene i InnoCamp.   Sammen med Steinkjerbygg KF skal Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) teste ut og skaffe kunnskap om hvordan man …

Les hele artikkelenNye arbeidsmåter i lokal kriminalforebygging

Nærpolitireformen har innført politikontakter som virkemiddel i arbeidet med kriminalforebygging i kommunene.   Som ledd i arbeidet med å evaluere nærpolitireformen har Trøndelag Forsking og Utvikling gjennomført en spørreundersøkelse til politikontaktene i Trøndelag. …

Les hele artikkelen


Entreprenørskap som pedagogisk praksis

Entreprenørskaps-pedagogikk gjør skolen mer praktisk. Med det øker elevenes kreativitet og nysgjerrighet. Det kan ligge en mulig konflikt mellom Kunnskapsløftets mål og det pedagogiske grunnlaget for entreprenørskap i skolen.   Entreprenørskapsundervisning og entreprenørskapsopplæring …

Les hele artikkelen

Har understøttet lederutviklingen i AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunn er et unikt prosjekt med enorme samarbeidsambisjoner. Det krever ny måter å lede på. Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling har fasilitert arbeidet det første året.   AKSET er …

Les hele artikkelen

Bør videreføre og styrke Fosen barneverntjeneste

Samarbeidet om Fosen barnevernstjeneste bør fortsette, men det trengs en gjennomgang av oppgavefordelingen og organiseringen av arbeidet. Fosen barneverntjeneste ble opprettet i 2012 og er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Indre Fosen, …

Les hele artikkelen

Evaluerer nærpolitireformen

Trøndelag Forskning og Utvikling skaffer kunnskap om politiets forebyggende rolle som et ledd i Difis evalueringen av nærpolitireformen med utgangspunkt i Trøndelag politidistrikt.   Trøndelag Forsking og Utvikling ser på de nye politikontaktenes …

Les hele artikkelen


Sykkelbruk et holdningsspørsmål

Et betydelig antall personer sykler eller går til skole og arbeid på Guldbergaunet. Valg av transportmiddel i stor grad styrt av praktiske hensyn som tidsbruk og bekvemmelighet. Det er et potensial for mer …

Les hele artikkelen

Kan bli enda bedre på samspill

Selv om mye er bra i kulturnæringshagen Tindved, er det fortsatt mer å gå på når det gjelder samarbeid. Gjennom en ettårig medforskningsprosess har man både blitt bedre, med også bevisstgjort seg hva …

Les hele artikkelen

Møtte ungdommer som satser på landbruk

Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, var samtalevert under Næringskonferansen 2018 i Inderøy. Temaet var landbruk og gjestene var ungdommer som satser innen landbruket.   Mer mat – tryggere samfunn var tittel på …

Les hele artikkelen