icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

NTE bidrar med 2000 arbeidsplasser i regionen

NTEs samfunnsregnskap for 2019 viser 2433 millioner kroner i verdiskaping og at det skapes 2000 arbeidsplasser.   NTE er en dominerende aktør i kraftbransjen i Midt-Norge, og gir betydelige samfunnsvirkninger i regionen gjennom: …

Les hele artikkelen


Hvordan bruker kommunene befolkningsprognoser?

Befolkningsutvikling er viktig for planleggingen i norske kommuner. Telemarkforskings prognoser gir økt forståelse for at tiltak kan påvirke utviklingen gjennom kobling til sin attraktivitetsmodell.   Det finnes flere modeller for framskriving av befolkningsutviklingen: …

Les hele artikkelen

God vekst i skogbruksbedriftene i Trøndelag

Produksjonsbedriftene i Arena Skog har hatt en omsetningsøkning på 19 prosent i prosjektperioden. Nå søker klyngen om å få fortsette, under navnet WoodWorks! Cluster.   De industrielle kjernebedriftene i Arena Skog omsatte for …

Les hele artikkelenLytring under Forskningsdagene

For første gang var lytring – debatt med utgangspunkt i samfunnsaktuell forskning – en del av programmet under Forskningsdagene i Nordtrøndelag.   Lytring er en arena for forskningsformidling og debatt med ambisjonen om …

Les hele artikkelen

Trøndelag er størst på landbruk

Landbruk er og blir viktig for Trøndelag. Landbrukets betydning øker i bykommunene og reduseres i distriktskommunene.   Over 50 prosent av den landbruksbaserte verdiskapingen skjer i byene. – Utsagnet kan kanskje virke overraskende, …

Les hele artikkelen


Landbruk ei viktig bynæring

De største verdiskapningen av landbruket er i byene i Trøndelag. Trondheim, Levanger, Steinkjer og Verdal har flest landbruksrelaterte arbeidsplasser i Trøndelag.   – For tradisjonelt landbruk foregår primærproduksjonen på bygda, men foredlingen og …

Les hele artikkelen

Avventende hotellsituasjon i Steinkjer

Steinkjer er i en mellomposisjon når det gjelder kapasitet, standard og attraktivitet på hotellfronten. En viss øking i behovet er sannsynlig, men det er neppe bærekraftig med store utvidelser. En moderat kapasitetsøkning og …

Les hele artikkelen

Landbruk største næring i Trøndelag

Landbruk er fortsatt den største næringa i Trøndelag. Landbruket har styrket seg når det gjelder verdiskaping, men redusert sysselsettingen. Verdiskapingen er på 4 milliarder kroner og sysselsettingsvirkningen er på nest 18.500 årsverk.   …

Les hele artikkelen