icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Mobil røntgen gir samfunnsøkonomisk merverdi

Mobile og desentraliserte røntgentjenester er både lønnsomme og gir bedre pasientopplevelser viser utprøvinger i Namdalen. Utfordringene er logistikk og informasjon.   – Desentraliserte røntgentjenester er en vinn-vinn situasjon både for sykehuset, kommunene og …

Les hele artikkelen


Samfunnsutvikling i Alver

Alver er en ny kommune i Hordaland som tar framtidsutfordringene på alvor. For litt siden var Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, invitert til kunnskapsdeling om samfunnsbygging.   Vi byggjer Alver er slagordet …

Les hele artikkelen

TFoU bidro i domstolstrukturutredningen

NOU 2019:17 er blant annet bygd på kunnskapsbidrag fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). – Et fint bevis på vår samfunnsrolle, sier forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.   Nylig ble NOU …

Les hele artikkelen

Digitalt nattilsyn – nyttig og rutinevennlig

Digital søvnmåling er et potensielt nyttig hjelpemiddel for helseinstitusjoner som er lett å integrere i eksisterende arbeidsrutiner, viser utprøvinger ved Reko Kastvollen rehabiliteringssenter.   Søvnkartlegging kan være nyttig for både pasient og helseinstitusjon, …

Les hele artikkelen

Digitale ytringer og medborgerskap i Steinkjer

Nesten 4 000 innbyggere har svart på Steinkjer kommunes innbyggerundersøkelse i løpet av den første uka. Det er over dobbelt så mange sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2013.   Steinkjer kommune gjennomfører for tiden …

Les hele artikkelen

SkillAid er god kunnskapsoppdatering

SkillAid er en app som brukes for mikrolæring av helsearbeidere. Appen er mest nyttig for å repetere eksisterende kunnskap, og det er kritisk at responsen er hurtig.   En undesøkelse av bruken av …

Les hele artikkelen


BUA skaper inkludering og aktivitet

Utlånene øker for BUA, Steinkjers avdeling av utlånsvirksomheten Foreningen BUA. Det gjøres drøyt hundre utlån i måned. – BUA bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig …

Les hele artikkelen

Forskjeller som grunnlag for mer forskning

Samarbeid er lurt, nyttig og effektiv innen forskning. Nylig utvekslet Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet samarbeidsgrep får å bli enda mer samfunnsnyttig på kunnskapsfronten.   – Faglig fellesskap, men ulike tilnærminger, …

Les hele artikkelen