icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Felles domstolledelse gir god ressursutnyttelse

De største effektene av felles ledelse er økt fleksibilitet og ressursutnyttelse. Opplevde ulemper er knyttet til leders økte ansvar og mindre tilstedeværelse.   Felles domstolledelse er en ordning hvor flere tingretter eller jordskifteretter …

Les hele artikkelen

Føler seg tryggere med komfyrvakt

Teknologisk komfyrvakt gir økt trygghet blant eldre. Men mer informasjon, «intelligens» og samspill med trygghetsnettverket kan øke beskyttelsen ytterligere.   Med bakgrunn i CTM Lyngs Trygghetspakke for bolighus har Trøndelag Forskning og Utvikling …

Les hele artikkelen


Mobil røntgen gir samfunnsøkonomisk merverdi

Mobile og desentraliserte røntgentjenester er både lønnsomme og gir bedre pasientopplevelser viser utprøvinger i Namdalen. Utfordringene er logistikk og informasjon.   – Desentraliserte røntgentjenester er en vinn-vinn situasjon både for sykehuset, kommunene og …

Les hele artikkelen


Samfunnsutvikling i Alver

Alver er en ny kommune i Hordaland som tar framtidsutfordringene på alvor. For litt siden var Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, invitert til kunnskapsdeling om samfunnsbygging.   Vi byggjer Alver er slagordet …

Les hele artikkelen

TFoU bidro i domstolstrukturutredningen

NOU 2019:17 er blant annet bygd på kunnskapsbidrag fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). – Et fint bevis på vår samfunnsrolle, sier forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.   Nylig ble NOU …

Les hele artikkelen

Digitalt nattilsyn – nyttig og rutinevennlig

Digital søvnmåling er et potensielt nyttig hjelpemiddel for helseinstitusjoner som er lett å integrere i eksisterende arbeidsrutiner, viser utprøvinger ved Reko Kastvollen rehabiliteringssenter.   Søvnkartlegging kan være nyttig for både pasient og helseinstitusjon, …

Les hele artikkelen

Digitale ytringer og medborgerskap i Steinkjer

Nesten 4 000 innbyggere har svart på Steinkjer kommunes innbyggerundersøkelse i løpet av den første uka. Det er over dobbelt så mange sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2013.   Steinkjer kommune gjennomfører for tiden …

Les hele artikkelen

SkillAid er god kunnskapsoppdatering

SkillAid er en app som brukes for mikrolæring av helsearbeidere. Appen er mest nyttig for å repetere eksisterende kunnskap, og det er kritisk at responsen er hurtig.   En undesøkelse av bruken av …

Les hele artikkelen


BUA skaper inkludering og aktivitet

Utlånene øker for BUA, Steinkjers avdeling av utlånsvirksomheten Foreningen BUA. Det gjøres drøyt hundre utlån i måned. – BUA bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig …

Les hele artikkelen