icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:Viderefører rammeavtale med UDIR i fire år

NIFU og TFoU har fått ny rammeavtale med Utdanningsdirektoratet (UDIR) om spørringer til utdanningssektoren for perioden 2021 til 2025.   Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skal også de neste fire årene gjennomføre årlige …

Les hele artikkelen

Felles domstolledelse gir god ressursutnyttelse

De største effektene av felles ledelse er økt fleksibilitet og ressursutnyttelse. Opplevde ulemper er knyttet til leders økte ansvar og mindre tilstedeværelse.   Felles domstolledelse er en ordning hvor flere tingretter eller jordskifteretter …

Les hele artikkelen

Føler seg tryggere med komfyrvakt

Teknologisk komfyrvakt gir økt trygghet blant eldre. Men mer informasjon, «intelligens» og samspill med trygghetsnettverket kan øke beskyttelsen ytterligere.   Med bakgrunn i CTM Lyngs Trygghetspakke for bolighus har Trøndelag Forskning og Utvikling …

Les hele artikkelen


Mobil røntgen gir samfunnsøkonomisk merverdi

Mobile og desentraliserte røntgentjenester er både lønnsomme og gir bedre pasientopplevelser viser utprøvinger i Namdalen. Utfordringene er logistikk og informasjon.   – Desentraliserte røntgentjenester er en vinn-vinn situasjon både for sykehuset, kommunene og …

Les hele artikkelen


Samfunnsutvikling i Alver

Alver er en ny kommune i Hordaland som tar framtidsutfordringene på alvor. For litt siden var Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, invitert til kunnskapsdeling om samfunnsbygging.   Vi byggjer Alver er slagordet …

Les hele artikkelen

TFoU bidro i domstolstrukturutredningen

NOU 2019:17 er blant annet bygd på kunnskapsbidrag fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). – Et fint bevis på vår samfunnsrolle, sier forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.   Nylig ble NOU …

Les hele artikkelen

Digitalt nattilsyn – nyttig og rutinevennlig

Digital søvnmåling er et potensielt nyttig hjelpemiddel for helseinstitusjoner som er lett å integrere i eksisterende arbeidsrutiner, viser utprøvinger ved Reko Kastvollen rehabiliteringssenter.   Søvnkartlegging kan være nyttig for både pasient og helseinstitusjon, …

Les hele artikkelen