icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

SINTEF og TFoU slås sammen

Styrene i SINTEF og TFoU har vedtatt sammenslåing, og TFoU blir en faggruppe i avdeling Teknologiledelse i SINTEF Digital fra årsskiftet.   Styret i TFoU vedtok torsdag 17. desember 2020 å fusjonere med …

Les hele artikkelen


Får utsatt fristen for fusjonsavtale

Trøndelag Forskning og Utvikling får utsatt fristen for å få på plass en samarbeidsparter til 1. juli 2020.   Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har utsatt fristen for at Trøndelag Forskning og …

Les hele artikkelen

Forskningsdagene på InnoCamp

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) kombinerer forskning og formidling under årets Forskningsdager: på InnoCamp, i InnoCamp, med InnoCamp – og alle andre som er interessert.   – Gjennom Forskningsdagene åpnes det muligheter for …

Les hele artikkelen

Ny besøksadresse i Steinkjer: Skolegata 22

I disse dager flytter Trøndelag Forskning og Utvikling inn på InnoCamp, Steinkjer.   – Du finner oss til høyre innenfor hovedinngangen til InnoCamp i første etasje, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og …

Les hele artikkelen

InnoCamp som konsept

Innovasjonscampus Steinkjer er mer enn et hus. Det er et konsept for innovasjon, hvor deltagere har forpliktet seg til deltagelse.   – Innovasjon er en målrettet og villet endring som gir økonomisk merverdi, …

Les hele artikkelen


Samarbeid skaper forskning og utvikling

InnoCamp er tuftet på moderne innovasjonstenking, hvor kunnskap og samling av bedrifter i beslektede fagmiljø er to av grepene. For forskningsmiljøene er dette en perfekt konstruksjon.   InnoCamp består av mange typer kompetanser …

Les hele artikkelenOgså revolusjoner trenger kunnskapsstøtte

Smøreslangen LUBESNAKE® blir karakterisert som en revolusjonerende nyhet. Opphavsmannen Tore Jenssen har hentet mye hjelp fra utviklingsmiljøene regionalt.   Trøndelag Forskning og Utvikling er et av miljøene som har bistått Tore Jenssen i …

Les hele artikkelen

Ny kunnskap er alfa og omega

Kunnskapsinnholdet i prosjektene er det primære kriteriet ved vurdering av finansieringsbistand gjennom DistriktsForsk og Regionalt forskning fond.   «Kvalitet» framheves som viktig for å finansiere forskning. I forskning betyr kvalitet ny kunnskap og …

Les hele artikkelen

Lytring under Forskningsdagene

For første gang var lytring – debatt med utgangspunkt i samfunnsaktuell forskning – en del av programmet under Forskningsdagene i Nordtrøndelag.   Lytring er en arena for forskningsformidling og debatt med ambisjonen om …

Les hele artikkelenInstituttene er gode på anvendt forskning

Innovasjon og kunnskap var stikkordene på tidenes første konferanse i regi av Innovasjonscampus Steinkjer. – Forskningsinstituttene er gode på å produsere praktisk kunnskap, beslutningsstøtte og underlag for politikkutforming, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag …

Les hele artikkelen