Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Korona tema i årets barnehageundersøkelse

Linn renee Naper
NASJONALE BARNEHAGEDATA: Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utviling, er prosjekleder for åreste innsaming av barnehagedata for Utdanningsdirektoratet.
Utdanningsdirektoratet (Udir) sin årlig nasjonale undersøkelse til Barnehage-Norge er under planlegging, og av korona-situasjonene er et av temaene.

 

For sjuende gang gjennomfører Trøndelag Forskning og Utvikling den årlige nasjonale spørreundersøkelsen for Utdanningsdirektoratet (Udir). Fra år til år er det ulike spørsmål som stille, avhengig av direktoratets kunnskapsbehov.

– Selve undersøkelsen sendes ut utpå senhøsten og resultatrapporten legges fram på nyåret året etter, sier prosjektleder Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Dette er en relativt stor undersøkelse, både i innholdsmessigomfang og antall respondenter. Spørringen sendes til tre grupper av respondenter: barnehagestyrer, -eiere og kommunene som lokal barnehagemyndighet. Både private og kommunale barnehager er med i undersøkelsen.

Nasjonalt kunnskapsbehov

Det er Udir som fastsetter temaene og gir premissene for undersøkelsen. Hva det skal spørres om bestemmes etter en intern høring blant fagenhetene som prioriterer aktuelle tema.

Trøndelag Forsking og Utvikling er forskningsfaglig ansvarlig, og står for selve gjennomføringen: datainnsamlingen, analysene og rapporteringen.

Har mye erfaring

Trøndelag Forskning og Utvikling har gjennomført denne undersøkelsen siden 2014, og har utviklet et system for å velge ut respondenter hvor man både ivaretar representativiteten, ikke sliter ut respondentene unødvendig og sikrer sammenlignbare data.

– Vi samarbeider med Udir om selve spørsmålsutformingen, sier Naper. Det er til dels kompliserte spørsmål som kan være krevede å få gode svar på gjennom en spørreundersøkelse.

Vi har etter hvert mye erfaring med hva som funger godt. Og så må vi sikre at data bli sammenlignbart med tidligere undersøkelser, der det er formålet.

Etter sommeren prøver vi ut det elektroniske spørreskjemaet på utvalgte testpersoner fra alle svargruppene. Dette for å sikre at alt fungere best mulig.

Koronastengte barnehager – ett av sju tema

Årets tema er: koronastengte barnehager våren 2020, barnehageleders kompetanse, personalets kompetanse innenfor praktiske og estetiske fag, støtte og veiledning til rammeplanen, assistentbruk og spesialpedagogiske hjelp, digital praksis i barnehagen og rett til barnehageplass.

Nytt av året er at kornapandemien er et tema i undesøkelsen.

– Udir trenger å høre Barnehage-Norges erfaringer og praksiser, både for å evaluere bemanningssituasjonen i barnehagene og for å utvikle kunnskap for framtidig håndtering av tilsvarende hendelser, sier Naper.