Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Koronautfordring for norsk-svensk samarbeidsprosjekt

KORONAUTFORDRINER: Nettverksbygging og erfarigslæring i en tid med restriksjoner på å være i lag er krevende, sier prosejktleder Torgunn Sollid-Bolås,Trøndlag Forskning og Utviking.
Det er vanskelig å drive handverksutvikling og nettverksaktiviteter på tvers av landegrenser når deltagerne ikke kan møtes. Kornarestriksjoner gjør interregionalt samarbeid utfordrende.

 

– Koronapandemien gjør det vanskelig å gjennomføre norsk-svenske fellesmøter, sier Torgunn Sollid-Bolås, Trøndelag Forskning og Utvikling, som er norsk prosjektleder for Interregprosjektet Tradisjonelt handverk og bærekraftig bygging i Nordens Grønne Belte.

Også webbaserte treff er krevende fordi prosjektdeltagerne har mer enn nok med å få hverdagene og egen drift til å henge sammen. Det har også gjort det krevende å få kursholdere fra handverksbransjen til å stille som foredragsholdere

Digitale løsninger

– Etter samråd med Interregsekretariatet prioriterer vi landspesifikke arrangement, som i størst mulig grad strømmes eller tas opp slik at det blir delingsmulighet på tvers av landegrensene for de som har anledning.

Vi har videreformidlet webseminaret «Staten tar form» i Sundsvall, og Jämtlidagen 13. september ble gjennomført som planlagt.

Forutsetter fysiske møter

– Men nettverksarbeid forutsetter over tid et visst minimum av fysisk tilstedeværelse og muligheter for å snakke i uformell sammenhenger også, sier Sollid-Bolås. Og når aktivitetene attpåtil er å lære ferdigheter i tradisjonelle handverk, hvor mye er å se og prøve, blir det utfordrende.

– Enn så lenge har vi tro på et felles møte rundt juletider og fortsetter arbeidet med ei felles samling på Fjällmuseet i Funesdalen i januar, sier Sollid-Bolås. Men reiserådene og smittevernreglene endres på kort varsle, så vi gjør som mange andre og tenker digitale muligheter parallelt.

Planlagte aktiviteter framover

Aktivitetsplanen er:

  • Byutviklingsseminar på Levanger som var planlagt til november er flyttet til Marsimartnan i månedsskiftet februar/mars 2021.
  • Kurs i taktekking på Sørli Bygdemuseum 20.-21. oktober.
  • Nätverket ByggnadsvårdMitt och Svenska byggnadsvårdsföreningen, arrangerar websänt föredrag om byggmögel i uke 46, med mulighet for deltakelse også for norske deltakere.
  • Webinar om sørsamisk traddisjonshjandverk i november, invitasjon og program skal være klart i starten på november.