Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Krevende å oppskalere sosialt entreprenørskap

Forretningsforståelse er like viktig for sosialt motiverte virksomheter som for kommersielle bedrifter – og gode forretningsmodeller er en nøkkel for å lykkes med oppskalering.

 

– Vi ser det er krevede å vokse og utbrede sin verdiskaping for sosiale økonomiske virksomheter – også kalt sosiale- /samfunnsentreprenører, sier Morten Stene, som har deltatt i prosjekt Samfunnsentreprenørskap og regional verdiskaping i Norden.

På grunnlag av tidligere forskning er det laget en modell for å analysere oppskalering av sosiale entreprenører for å forsøke å forstå mer av hva det er som  gjør det vanskelig. Modellen ser på forutsetninger for skalering (vilje, evne og adgang) og på hvilke nivå det oppstår utfordringer (person, organisasjon og samfunn).

Studerte to entreprenører

– Vi har studert to samfunnsentreprenører som er godt etablert, og som til en viss grad har (forsøkt å)  utbredt sin virksomhet, sier Stene. Virksomhetene er innenfor helseområdet, men er ulike når det gjelder grad av markedskobling – altså hvem som betaler for tjenestene.

– Virksomhetene har vilje til vekst, men skuler samtidig til sine ideologiske og ideelle utgangpunkt. Så ingen vil vekst for enhver pris, sier Stene. Begge virksomhetene er opptatt av kapasitet, kvalitet og økonomi.

Kapasitet, kvalitet og relasjoner

For den bidragsfinansierte virksomhetene er kapasitet en utfordring ved vekst, da de til enhver tid kun har finansiert eksisterende virksomhet, og brukere ikke har noen betalingsevne. For den markedskoblede virksomheten er kvalitet og kundeverdi mer kritisk. Tjenestene bygger på bruk av en bestemt metode, som ikke nødvendigvis er det viktigste kjøpsargumentet for kundene.

Begge virksomhetene er også avhengig av å forstå, og relasjonen til, det offentlige. I det ene tilfellet er det å være en ikke-offentlig institusjon et virkemiddel. For den andre virksomheten  er man i et «konkurranseforhold» til offentlige tjenester og er avhengig av innovasjonsforståelsen til kommunene.

Forretningsmodellen er nøkkelen

Virksomheter som omhandler sosiale målsetninger og forretningsdrift blir veldig avhengig av å forstå forretningslogikkene. Selv om man ikke har økonomiske målsettinger, skal man agere innenfor en økonomi. Dette er også utfordrende for støtteapparatet. Det å få til forretningsmodeller som kobler sosiale og økonomiske hensyn er nøkkelen, men krevende.

– Begrepsapparatet vi har brukt har et potensial for å artikulere og støtte sosial forretningsutvikling, sier Stene. Samtidig ser vi at sosiale entreprenører trenger kompetanse, eller støtte, på de forretningsmessige sidene ved virksomheten i minst like stor grad som enhver annen entreprenør eller virksomhet.

Referanse

Stene, M. & Johansen, K.J. (2019). Skalering av sosiale erfekter for samfunnsentreprenører. I Friedrichs, Y.v. & G. Wollan. Samhällsentreprenörskap och regionalt Värdeskapande i Norden. Steinkjer: Embla akademisk.