Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Kunnskap endringsmotor innen velferdsteknologi

VELFERDSTEKNOLOGI: – Kunnskap og erfaring er viktig for å forebygge og redusere endringssmotstander, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Erfaring og kunnskap er det beste midlet mot forandringsmotstand.
– Med kunnskap kommer gjerne de beste løsningene fra de som jobber i praksisfeltet, sier Håkon Sivertsen, prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet VälTel.

 

I desember møttes et førtitalls personer i Åre for å dele kunnskap og erfaringer om digitale velferdsteknologiske løsninger, med spesielt vekt på digitalt natt-tilsyn i regi av interreg-prosjektet VälTel.

– Det er viktig og bra at folk fra helse- og omsorgstjenesten deltar på slike samlinger, sier Renate Nilsen, Inn Trøndelag IKT, som fungerer som en felles ikt-avdeling for kommunene Steinkjer, Inderøy og Verran. Det er viktig både for at de som arbeider i feltet skal få mer kunnskap om mulighetene og ikke minst få høre om praktiske erfaringer med bruken av slike hjelpemidler.

Mer enn smarte «dingser»

Velferdsteknologi handler om mer enn tekniske nyvinninger og smarte «dingser» til hjemmet. Ofte fører bruk av nye tekniske løsninger til at yrkesgruppene som yter omsorg og helsehjelp må endre på måten de organiserer arbeidshverdagen sin på.

Det er ikke slik at det er bare å kjøpe inn teknologien. Man må også finne hvordan bruken skal innpasses i arbeidsrutiner og planlegging av hverdagen. I realiteten står omsorgs og helsepersonalet midt i en innovasjonsprosess selv om det er ferdig teknologi de tar i bruk.

Kunnskap er en endringsmotor

– Mye handler selvsagt om tekniske løsninger, sier Håkon Sivertsen, norsk prosjektleder for VälTel. Men minst like viktig er holdninger, kunnskap og rutiner når det gjelder det praktiske arbeidet. Det dreier seg mye om forandringsarbeid.

– «Digitalisering = omstilling = avvikling» som det sto på et av lysarkene på samlingen. Det understreker hvor viktig de som arbeider i praksisfeltet er, sier Sivertsen. Og vi vet at omstilling og forandringsarbeid kan oppleves både utrykt, frustrerende og unødvendig – og utløse mer og mindre aktiv motstand.

– Kanskje det beste midlet mot motstand er kunnskap, sier Sivertsen. Når man forstår hva og hvorfor man skal gjøre forandringer, kommer det gjerne forslag på ytterlige forbedringer. Kunnskap kan til om med skape omstillingsvilje hvis det gjøres riktig.

VälTel

VälTel er eid av Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen. Trøndelag Forskning og Utvikling er leid inn for å ta seg av prosjektlederjobben på norsk side.

Prosjektperioden for Interregprosjektet går fra august 2016 til juli 2019. 15 bedrifter, 18 kommuner og fire forskningsinstitutter på norsk og svensk side av grensen deltar, og deres egeninnsats og tidsbruk utgjør en samlet verdi av nærmere 18 millioner kroner. Interreg Sverige-Norge har bevilget 3,7 millioner kroner til prosjektet.

Se prosjektets nettside

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.