Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Kunnskap for tjenestedesign

Møte NOEN ASMorten Stene Lars Ove ReinåsHeidi WangTerje Lysholm

Å oppskalere tjenesteproduksjon er ikke trivielt. NOEN AS har undersøkt hva som preger kundens beslutningsprosesser når de vurderer å kjøper private velferdstjenester.
– Kunnskap er alltid viktig, spesielt når man driver på upløyd mark, sier daglig leder og gründer Heidi Wang i NOEN AS. Forskning gir sjelden svar i form av lettvinte løsninger, men byggesteiner for å utvikle virksomheten videre.

Det å erkjenne behovet, det å forstå produktet og det å akseptere å betale for en tjeneste som tradisjonelt det offentlige har tatt hånd om er noen av de kritiske fasene i kjøpsbeslutningen for NOEN AS sine kunder.

Behovet
Å erkjenne behovet er alltid første trinnet før man kjøper noe.

– Kognitiv svikt er noe som kommer gradvis, og det å oppdage at det har kommet til en fase hvor hjelp kan gi et bedre liv er vanskelig, både for den det rammer og de pårørende, sier forsker Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling. Når man får en medisinsk diagnose blir det lettere å innse behovet, men da har man gjerne miste mye tid som kunne vært brukt aktivt.

NOEN er opptatt av å komme tidlig i gang med sine tjenester, for da hjelper det best.

Nytt og ukjent
NOEN AS sine tjenester er nytt innen helsektoren, delvis på grunn av den personsentrerte metoden, delvis ved måte det gjøres på og delvis fordi tilbudet representerer et supplement til det offentlig.

– Nyhetsfaktoren gjør at tjenesten kan være vanskelig å komme på som et alternativ, og vanskelig å forstå, sier Stene. Vi ser at det krever en ganske stor innsats fra potensielle kunder i å sette seg inn hva tjenestene dreier seg om.

Villig til å betale?
– Endelig ser vi at en del må gå noe runder med seg selv for å akseptere at man skal kjøpe til tjenester utover det det offentlige tilbyd, sier Stene. Kjøp av tilleggstjenester er i dag en uvanlig tilnærming i dagens norske velferdsstat.

Blir bedre
– Det er alltid nyttig å få eksterne blikk på det man holder på med, sier daglig leder og gründer Heidi Wang i NOEN AS. Selv om kunnskapen ikke gir raske løsninger, bekrefter forskningen at det vi gjør og tenker er rett, men at det fortsatt er ting vi kan bli enda mer bevisste på.

– Vi er nå i ferd med å etablere oss i Trondheimregionene og har erfart at det er mye arbeid og mye som må på plass før vi har et kontor hvor at går på skinner, sier Wang.

Forskning er viktig
Prosjektet Bærekraftig oppskalering av NOEN-konseptet har vært støttet av VRI Trøndelag som et såkalt kompetasnemeglingsprosjekt

NOEN AS har også gjennomført prosjektet Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens i regi av Norges forskningsråd.

Referanse
Stene, M. (2015). Kundeundersøkelse NOEN AS. TFoU-arbeidsnotat 2015:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Les mer om NOEN AS