Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

La svensk-norsk spontak på Sør-Gjæslingan

spontekking-hovedbilde
STIKKING: Deltakere på håndverkerkurset på Sør-Gjæslingan stikker spon fra grankubber som er kokt slik at veden lett lar seg dele.
Den gamle håndverksteknikken spontekking av tak var tema for et seminar i tre- og tradisjonshåndverk på Sør-Gjæslingan i juni, i regi av Interregprosjektet Tre og tradisjonshåndverk. 20 håndverkere fra både Norge og Sverige fikk innføring i kunsten å stikke god takspon av grankubber og legge dem til et tett og varig tak.
– Mange av deltakerne jobber ved norske og svenske museer, der en har hus med spontak som trenger å restaureres, sier prosjektleder Per Reidar Næss i Tre og tradisjonshåndverk.

 

Spontekking var en svært vanlig form for tak både i Trøndelag og i Jämtland i perioden 1850-1950. Et godt spontak kan ligge i mer enn 50 år.Men spontekkerhåndverket har i stor grad gått i glemmeboka etter at nye takmaterialer tok over. I dag er det ikke mange som behersker spontaktekking.

– Dette var et veldig praktisk rettet kurs, der vi laget både stukket og saget spon fra grunnen av og la spontak på gamle bygninger i fiskeværet, forteller Per Reidar Næss.

Koking, stikking og legging

Å lage et spontak fra grunnen av er en prosess med mange operasjoner, og innebærer blant annet koking av kubbene som skal bli spon for å få delt dem lett langs med veden.  Sponene må være tynne slik at de tørker opp mellom regnskurene, og de må legges på taket slik at vannet renner best mulig av taket. Kursdeltakerne fikk prøve å lage og legge både saget og såkalt «stukket» spon.

sponkoking
KOKING: Kubbene som skal bli til takspon kokes først, og dette ble gjort i store tønner over bålet ute.

– Stukket spon er delt langsmed veden i kubben, med en spesiell kniv. Om en bruker gran, slik det var vanlig her i Trøndelag, må kubbene kokes først for å lettere la seg dele. Dette er den beste og mest tradisjonelle måten å lage takspon på, og tak av stukket spon varer lenger enn tak med saget spon, sier Næss.

Saging av spon til shingel en enklere og raskere teknikk som likevel gir det samme visuelle preget som et tak med stukket spon.

Svensk-norske nettverk innen tradisjonstre

I Interreg-prosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern er målet å legge til rette for næringsutvikling innen tradisjonshåndverk og bygningsvern i et felles fagnettverk på tvers av riksgrensa. Et fagnettverk av håndverkere med kunnskap om og interesse for tradisjonelt bygningsvern øker interessen for fagene, og gjør det lettere for museer og andre kunder å finne riktig håndverker til prosjektene sine.

– Slike kurs som dette på Sør-Gjæslingan er viktig på flere måter. Deltakerne får lære gamle håndverksteknikker, og får rikelig anledning til å prøve det ut i praksis i løpet av kurset. Samtidig blir de også godt kjent med hverandre gjennom fire dager med felles undervisning, dugnad og sosialt samvær. Det er noen av poenget, understreker prosjektlederen.

spontak-forsidebilde
TEKKING: Her spikres egenprodusert ferdig takspon på taket. I tekkingen er det viktig å legge sponen i rette linjer, slik at den overlapper likt og linjene i taket blir rette.
Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter