Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Landbruk ei viktig bynæring

BYNÆRING: Byene står for ca. halvparten av den landbruksrelaterte verdiskapingen i Trøndelag, sier  Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.
De største verdiskapningen av landbruket er i byene i Trøndelag. Trondheim, Levanger, Steinkjer og Verdal har flest landbruksrelaterte arbeidsplasser i Trøndelag.

 

– For tradisjonelt landbruk foregår primærproduksjonen på bygda, men foredlingen og relaterte næringsaktivitet skjer i byene, sa forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling da han holdt foredrag for «Byer i Midt-Norge» nylig.

18.500 sysselsatte

Målt i antall arbeidsplasser gir landbruket 8,3 prosent av alle arbeidsplassen i Trøndelag – eller 18.549 sysselsatte. Av disse er en tredjedel i primærleddet.

Trondheim er den kommunen som har flest landbruksrelaterter arbeidsplasser. Mens Levanger er den bykommunen som har størst relativ andel sysselsatt innen landbruksrelaterte næringer – ca. 20 prosent.

Halvparten av verdiskapingen i byene

– For Levanger utgjør Norske Skog en betydelig andel, sier Sand. Totalt har de ni bykommune i Trøndelag cirka halvparten av arbeidsplassene.

Landbruket er fortsatt Trøndelags største næring.

Gjensidighet i by-land relasjonene

– Selv om det er en nedgang i antall arbeidsplasser i produksjonsleddet, øker ringvirkningen av landbruket, sier Sand.

Landbruket er svært viktig for bykommunene, og bykommune er tilsvarende viktig for landbruket.

​Byer i Midt-Norge

Byer i Midt-Norge er et politisk samarbeidsorgan for byene Kristiansund, Røros, Orkanger (Orkdal kommune), Trondheim, Namsos, Verdal, Levanger, Steinkjer og Stjørdal. Samarbeidsorganet ble opprettet i juni 2004. Formål å fremme midt-norske interesser og skape et tettere samarbeid mellom byene i Midt-Norge som et grunnlag for en sterkere region.

Sand, R. (2018). Hva betyr landbruket for byene? [lysark]. Levanger: Presentasjon på Byer i Midt-Norge samling den 25.4.18