Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Landbruk største næring i Trøndelag

VIKTIG: – Verdiskaping i primærlandbruket i Trøndelag er på om lag 4 milliarder kroner [2015], sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Landbruk er fortsatt den største næringa i Trøndelag. Landbruket har styrket seg når det gjelder verdiskaping, men redusert sysselsettingen. Verdiskapingen er på 4 milliarder kroner og  sysselsettingsvirkningen er på nest 18.500 årsverk.

 

Rapporten Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk, laget av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), gir en oversikt over status og utviklingstrekk i landbruksvirksomheten i Trøndelag.

Sentrale resultat
  • Landbruk er Trøndelags største næring
  • Økning i flere produksjoner, spesielt egg og kulling
  • Redusert sysselsetting i jordbruk og skogindustrien
  • Økt verdiskaping i flere produksjoner
  • Relatert industri har god utvikling
  • Enkelte kommuner er svært avhengig av landbruket
Framtidig utvikling
  • Økt produksjon på grunn av styrking av næringsmiddelindustrien
  • Skjer mye innen skognæringen
  • Innovasjon og fornyelse er viktig og nødvendig
4 milliarder kroner i verdiskaping

– Verdiskaping i primærlandbruket i Trøndelag er på om lag 4 milliarder kroner [2015], sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Totalt er det 18.500 sysselsatte med hovedinntekt fra landbruk eller relaterte næringer i Trøndelag.  Dette utgjør 8,3 prosent av sysselsettingen i Trøndelag.

Levanger kommune og Steinkjer kommune er de som bidrar mest. Melkeproduksjon er den største produksjonen i begge fylkene.

Trondheim er den kommunen som har flest landbruksrelaterte arbeidsplasser.  Men landbruket har størst relativ betydning i kommuner med lavt innbyggertall, som Midtre Gauldal og Namdalseid.

Mer kunnskap om utvikling

– Skogbruket er en interessant bransje. Her skjer det mye, sier Sand. 60 prosent av verdiskapingen skjer hos hogstfirmaene. Tømmerprisen har utviklet seg negativt, slik at skogeierne sitter igjen med lite pr. kubikkmeter. Det er sannsynligvis grunnen til at avvirkingen er lavere enn tilveksten.

– Mange tall her, sier Sand med et smil. Rapporten gir en grundig beskrivelse av landbruksnæringen, så les den. Men innovasjon og utvikling er nødvendig framover for å «holde koken».

Sand, R. (2017). Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk [lysark]. 20.12.2017. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling