Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Ledet populær næringskonferanse

Lysoe-hoel-1200x800
KONFERANSIER: Roald Lysø fra Trøndelag Forskning og Utvikling (til venstre) ledet næringskonferansen Spennende møter i lag med Jørn Hoel.
Roald Lysø fra Trøndelag Forskning og Utvikling og artisten Jørn Hoel ledet næringskonferansen Spennende møter som innledet Inderøyfest forrige torsdag. 70 frammøtte konferansedeltakere fikk blant annet høre om hvorfor folk kjøper opplevelser og ikke produkter, og om mulighetene som ligger i ny teknologi og digitalisering av varer og tjenester.
– Det ble en vellykket og godt besøkt konferanse, som fungerte bra som opptakt til Inderøyfest, sier Roald Lysø.

 

Næringskonferansen Spennende møter hadde som mål å inspirere, utfordre og skape spennende møter mellom mennesker, bedrifter, bransjer og trender. Den utgjorde første punkt på programmet for Inderøyfest etter den offisielle åpningen av festivalen, og konferansearrangører var Inderøy kommune, Inderøyfest og Trøndelag Forskning og Utvikling.

Foredragsholderne som sto på programmet har alle et nært forhold til Inderøy. Temaene spente fra markedsføring til bioøkonomi. Dagbladet-journalist Gudleiv Forr snakket om Inderøy som «midt i verden». Konsernsjef Aleksandra Bech Gjørv i SINTEF snakket om teknologiske drivere og mulighetene teknologien gir, mens direktør Knut Røflo i Felleskjøpet Forutvikling forklarte hva det grønne skiftet er.

– Bioøkonomi er ikke noe nytt

– Det vi dag kaller bioøkonomi er ikke noe nytt – småbrukerlivet for 70 år siden handlet om mye av det samme, sa Røflo med henvisning til sin egen families historie.

Det nye er at det i dag er samfunnets behov som står i sentrum, ikke den enkelte familiens sjølberging. Men bioøkonomi dreier seg om å forvalte naturressursene innenfor rammene som er gitt av fotosyntesen. Tida der vi kan leve av oljeressurser som ble dannet for millioner av år siden er snart forbi.

Både Gjørv og Røflo pekte på potensial som ligger i å utnytte nye typer naturressurser på smarte måter, både på land og ikke minst i havet. Konsernsjefen i SINTEF pekte på at til tross for at nesten halvparten av biomassen i verden produseres i havet, så kommer 98 prosent av næringen menneskene konsumerer fra landjorda.

Opplevelser er kunderelasjonsbygging

Leif Terje Nilsen i Tindved Kulturhage tok på sin side for seg hvordan det å gi kundene gode opplevelser fremmer salg gjennom relasjonsbygging med kundene. Til slutt i programmet kom to av Inderøys egne næringsdrivende med erfaringer og synspunkter på næringsutvikling på Inderøya, i en samtale med Roald Lysø.

– Nils Vang i Vangs mekaniske og Ragnar Berg i Norsk Limtre er erfarne ledere av næringsvirksomhet i Inderøy. Denne typen samtale, eller intervju med forberedte spørsmål til dem, var en veldig egnet form for deres bidrag. Det var i det hele tatt artig og spennende å få være med og skape denne konferansen, sier Roald Lysø.

Det var ingen forhåndspåmelding, men fritt fram å møte opp. Cirka 70 personer deltok i Spennende møter.

Se lysarkene fra foredragene her:
Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter