Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Leverer kunnskap om Nærpolitireformen i Trøndelag

Lysø, Sletterød
KUNNSKAPSGRUNNLAG: I tre år har forskerne Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling, fulgt arbeidet med nærpolitireformen i Trøndlag.
I tre år har forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling samlet data om, og gitt innspill til, arbeidet med Nærpolitireformen i Trøndelag.

 

Rapporten Hvordan karakteriseres rollen som politikontakt? er en oppsummering av følgeforskning av det kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom politi og kommuner i Trøndelag i perioden 2017 til 2020.

Et kunnskapsgrunnlag

Resultater fra fire ulike undersøkelser er samlet i rapporten:

  • To spørreundersøkelser til politikontaktene og SLT-koordinatorene i Trøndelag i 2018 og 2019. Her har fokuset vært kjennetegn, oppfatninger og kompetansen til politikontaktene.
  • En nasjonal undersøkelse til alle politikontakter i Norge. Her sammenlignes de nasjonale dataene med date fra Trøndelag
  • To spørreundersøkelse til ordførere og rådmenn i Trøndelag i 2018 og 2019
  • En evaluering av en forebyggingsøvelse i Politirådet

Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for politiet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sine interne evalueringer og arbeid.

Kunnskapen er allerede i bruk

– Oppdragsgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bruke data i sine evalueringer, derfor var oppdraget å skaffe og presentere et datagrunnlag, sier prosjektleder Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling. Men flere av de tidligere undersøkelsene er brukt som kunnskapsgrunnlag for utviklingsplaner for Trøndelag politidistrikt.

Har hatt løpende dialog

I tillegg til spørreundersøkelsen er det gjennomført dokumentstudier og en mengde intervjuer og workshops med ledere og involverte i reformarbeidet i Trøndelag.

– Vi har også deltatt på ulike fagsamlinger i politiet og hatt drøftinger og samtaler med KS om innholdet i kommuneundersøkelsene, sier Roald Lysø, Trøndelag Forsking og Utvikling.  Her har vi både vært lytteposter, men også delt resultater og betrakting fra de løpende undersøkelsene.

I følgeforskning er det like viktig med konstruktive tilbakemeldinger og dialog i prosessen, som et gode datagrunnlag, undertreker Sletterød. Arbeidet har vært en dybdestudie av Trøndelag politidistrikt.

Oppdragsgiver har vært Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Les mer om politrefromen her.