Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Linn Renée Naper til Trøndelag Forskning og Utvikling

naper-linn-1316-a1
NY ANSATT: Linn Renée Naper starter som seniorforsker i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFOU) i slutten av august 2016.
Linn Renée Naper er ansatt som seniorforsker i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFOU). Hun er utdannet samfunnsøkonom og tiltrer i slutten av august 2016.

 

Linn Renée Naper (39) kommer fra jobb som rådgiver i EC Group AS i Trondheim hvor hun har arbeidet siden 2008. Hun er utdannet innen samfunnsøkonomi fra NTNU.

Energi, kommune og skole

Naper har åtte års allsidig erfaring innen energisektoren.  Her har hun arbeidet med markeds- og prisanalyser, konsesjonsprosesser, markedsdesign, markedsreguleringer, konkurranseanalyser og energipolitikk.

Hun har også arbeidet med utvikling av kommunesektoren. Hennes doktorgrad er innen ressursbruk og prestasjoner i grunnskolen.

Doktorgrad fra NTNU

Naper tok sin doktorgradsutdanning ved NTNU i 2000, og arbeidet som stipendiat og forsker ved Senter for økonomisk forskning i perioden 2004 til 2008.

Doktorgradsavhandlingen Educational Efficiency and Institutions: four essays on the economics of education omhandler fire empiriske anvendelser av økonometrisk metoder på norsk skole- og utdanningssektor.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter