Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Linn Renée Naper starter i TFoU i dag

I dag starter samfunnsøkonom Linn Renée Naper (39) i ny jobb som seniorforsker ved Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Første dag i jobben blir brukt til oppstartsmøte med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et prosjekt om prissetting av nettleie for strømkunder.
– Midt i blinken for meg, sier Naper, som kommer fra jobb som rådgiver i analyseselskapet ECGroup i Trondheim.
naper-linn-1316-a1
NYANSATT: Linn Renée Naper, seniorforsker og samfunnsøkonom.

 

Linn Renee Naper har doktorgrad i samfunnsøkonomi, og har tidligere vært tilknyttet Senter for økonomisk forskning ved NTNU. De siste årene har hun jobbet i ECGroup, der analyser og beregninger for energisektoren har vært sentralt.

Selv om offisiell tiltredelsesdatoer først var i dag, hjalp Linn Renée Naper til med å skrive prosjektsøknad til NVE i sommer. Det resulterte i at Trøndelag Forskning og Utvikling fikk oppdraget med å gjøre en forbrukerundersøkelse om utforming av nettleie i elektrisitetssektoren, med Naper som prosjektleder.

Ser fram til mer tverrfaglighet

– Det er fint å kunne starte på med et prosjekt som grenser opp til det jeg har jobbet med tidligere. Samtidig ser jeg fram til å jobbe med nye metoder og i et mer tverrfaglig miljø, sier Naper.

Med ansettelsen av Naper styrker Trøndelag Forskning og Utvikling fagmiljøet i samfunnsøkonomi, analyser og kvantitativ forskningsmetode. Den nye seniorforskeren får kontorsted i Steinkjer, og har lang erfaring med oppdragsfinansiert virksomhet både som forsker og konsulent.

Mangfold i oppgaver

Oppdraget for NVE skal fullføres i løpet av høsten, og består i å gjennomføre fokusgruppeintervjuer om strømkundenes forhold til prissetting av strøm og nettleie. Linn Renée Naper er dessuten skrevet inn i flere andre prosjekter, og vil delta i tilbudsskriving.

– Jeg gleder meg til å ta del i bredden i prosjekttemaer hos TFoU. Jeg ser fram til å lære mer, og bidra med det jeg har kompetanse på, sier Naper.

Interessert i kommunal tjenesteyting

Et tema som den nytilsatte samfunnsøkonomen kunne tenke seg å jobbe med, er utvikling av kommunale tjenester. Derfor har hun blant annet fulgt med på prosjektet Aktiv respons, der TFoU, Steinkjer kommune og en rekke bedrifter utvikler trygghetssystemer til bruk i omsorgssektoren.

– Jeg har også lagt merke til at TFoU har mange prosjekter innen skole og barnehage. Jeg tok doktorgraden min på tema innen utdanningsøkonomi, og håper å få bidratt på dette feltet også, sier Naper.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter