Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Livsform påvirker samiske ungdommers framtidstenking

SAMISK FRAMTID: Espen Carlsson og Niels Arvid Slettreød, Trøndelag Forskning og Utvikling har, samme med Line Mathisen, NORUT, undersøkt hva samiske ungdommer mener om framtida.
Å vokse opp i et samisk miljø påvirker i stor grad utdanningsvalg og framtidstenkingen. Framtidig inntekt er viktigere enn en samisk framtid. Mange påpeker viktigheten av å sikre samekulturen framover, men gjerne på nye måter.

 

Livsformer som uttrykker og signalisere framtredende samiske verdier påvirker hvordan man snakker om sin identitet og framtidstanker, viser en studie gjennomført av Trøndelag Forskning og Utviklinga og NORUT.

Mye av den samiske identitet er preget av samspill med naturen. Hvor nært knyttet man er til natur og reindriftkulturen påvirker i stor grad hvordan man tenker om framtida.

Livsformanalyser

Studie bruker livsformsanalyser som teoretisk grunnlag.  Med livsform forstås som hvordan økonomien organiseres (selvstendig næringsdrivende, lønnsarbeid eller karriereorientert) og de sosiale strukturer som springer ut av det.  Denne hverdagspraksisen, med tilhørende forestillingsverden, utgjør den enkeltes livsform.

Inntekt viktigere enn samisk tilhørighet

Ungdommer som planlegger å flytte tilbake til heimtraktene uttrykker interesse for lønnsarbeid som lærere eller sykepleiere, og det å bidra i samfunnet.

– Men ungdommene er også opptatt av nye muligheter for selvstendig næringsvirksomhet som turisme og kulturelt entreprenørskap, sier seniorforsker Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Det å ha en samisk framtid, i betydning å bruke det samiske språket og styrke den samiske kulturen, er sekundært i forhold til å sikre seg inntekter.

Vil uttrykke sin samiske identitet

De fleste er opptatt av å uttrykk sin samiske identitet i framtida også. Men det betyr ikke nødvendigvis å flytte tilbake til samiske områder. Samiske fellesskap i store byer tilfredsstiller mye av identitets- og fellesskapsfølelsen.

Samer bosatt i Sør-Norge artikulerer spesielt viktigheten av å ta ansvar for framtidas samekultur, gjerne på «nye» måter.

Studie bekrefter annen forskning på etnisk identitet: det å kunne snakke språket, delta i kulturelle aktiviteter og vedlikeholde familierelasjoner er viktig.

Samarbeid med NORUT

Studie er basert på intervju med 14 voksne ungdommer under utdanning, fra tre ulike samiske områder i Norge. Arbeidet er gjennomført av Line Mathisen, NORUT Tromsø; Espen Carlsson og Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forsking og Utvikling.

Les artikkelen

Artikkelen Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway er publisert i The Northen Review.