Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Lokale arbeidsplasser viktig for Indre Fosen

Workshop Indre Fosen i forbindelse med konsekvens-/utviklingsanalyse Rissa leksvik
TRENGER LOKALE ARBEIDSPLASSER: Ordfører Steinar Saghaug (tv.), Leksvik kommune og ordfører Ove Vollan, Rissa kommune, søker regional omstillingsstatus på vegne av den nye Indre Fosen kommune.
Rissa kommune har 15 til 16 prosent reduksjon i arbeidsplasser hovedsakelig de siste årene som en følge av Fosen Yards mangler oppdrag og Hysnes helsefort er nedlagt. Nærhet til Trondheim og Trondheimsfjorden gjør at lokale arbeidsplasser blir ekstra viktig.

 

Rissa kommune har fått tre millioner kroner som en engangsbevilgning for å arbeidet med de akutte konsekvensen av at viktige bedrifter sliter med driften. Våren 2016 ble det gjort en analyse av omstillingsbehovet for å se om kommune kvalifiser til statlig omstillingsmidler. I februar 2017 er det gjort en oppdatering av denne analyse for å se hvordan sitasjon har utviklet seg.

– Det ser små endinger i den faktiske situasjonene, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Verftet Fosen Yards mangler fortsatt oppdrag, og det er ingen tegn til vesentlige oppsving i sysselsetting i kommunen.

Kommunen ligger på 15 til 16 prosent reduksjon i antall arbeidsplasser sammenlignet med 2014.

Rissa eller Indre Fosen?

– Dette er akkurat på grensa til hva som karakteriseres som meget betydelig i kriteriene for om man er berettiget statlige omstillingsmidler, sier Sand. Situasjon kompliseres ved at Rissa og Leksvik kommuner er i en sammenslåingsprosess [Indre Fosen], og ser man Indre Fosen under ett kommer man akkurat under den grensa som vanligvis utløser omstillingsmidler.

– Vi argumentere for at det er Rissa kommune som har problemer og at det kommunen som bør være vurderingskriteriet, sier Sand.

sand-roald-1616-1200x800
PROSJEKTLEDER: Roald Sand, TFoU, har utredet omstillingsbehovet for Indre Fosen.
Avhengig av lokale arbeidsplasser

– Vi ser at de langsiktige virkningene vil øke. Blant annet på grunn av pendlesituasjonene over fjorden til Trondheim oppleves mer kronglet enn hva avstanden tilser, sier Sand. Trondheim har bedre arbeidsmuligheter, så arbeidsledighet i Indre Fosen fører til en raskere og større utflyttet enn hva som er normalt under andre forhold.

Det betyr at befolkningsgrunnlaget i Indre Fosen er svært avhengig av lokale arbeidsplasser,

Rapporten er bestilt av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommuner for å dokumentere utviklingen i Indre Fosen. Arbeidet er basert på intervju med bedriftsledere, analyser av offentlig statistikk kommunal økonomi samt analyser i ringvirkningsmodellen PANDA.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter