Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Lurt arbeid med smarte anskaffelser

Roald Lysø
HAR EVALUERT: Roald Lysø orienterte om erfaringene ved bruk av læringsnettverk i forbindelse med offentlige innovative innkjøp.
Det regionale leverandørutviklings-programmet i Trøndelag arbeider systematisk med å gjøre offentlige innkjøp bedre. En måte de gjør det på er gjennom læringsnettverk.
– Systematisk deling av erfaringer på tvers av både fag og organisasjoner er lurt, sier seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har følgeevaluert et nettverk som har arbeidet med innovative offentlige anskaffelser.

 

«Læringsnettverk» har vært brukt i forbindelse med et prosjekt om Innovative offentlige innkjøp mellom elleve nordtrønderske kommuner og konkret felles innkjøpt av velferdsteknologi i fem av disse kommunene.

Læringsnettverk er en måte å systematiske arbeide med forbedringer på med utgangspunkt i egen arbeidsplass. Arbeidet foregår i mindre grupper og er lagt opp med faglige samlinger og avtalt arbeid mellom samlingene. Gruppene settes sammen slik at de består av personer som jobber daglig med det område som er temaet for nettverket.

– Læringsnettverk handler om å bygge og dele kompetanse, sier seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Arbeidet skal hjelpe deltagerne i gang med forbedrings- og utviklingsarbeid. I tillegg er det et poeng å lære samtidig som, og av, at man gjøre en ordinær arbeidsoppgave.

Nye måter å gjøre innkjøp på

Her har temaet vært innkjøp og et konkret opplegg med innkjøp av velferdsteknologi i henhold til en «ny» måte å gjøre innkjøp på. Innovative offentlige anskaffelser vil si at man i større grad har dialog mellom kjøper og selger tidlig i anskaffelsesprosessen enn hva som er vanlig i de tradisjonelle innkjøpsprosessene.

– Å lære i lag med andre dele av hverandre oppleves nyttig, sier Lysø. I tillegg til faglig input får man også bearbeidet kunnskapen sammen med kolleger som er opptatt av kunnskap i daglige gjøremål

Det har vært fem faglige samlinger. Temaene var: hva er innovative offentlige anskaffelser, organisering av arbeidet, forberedelse til dialog med markedet og ulike typer konkurransegjennomføring.

Dialogmøter

– Økt bevissthet rund det å definere egne behov er det som trekkes fram som det viktigste faglige lærdommen av prosjektet, sier Lysø.

Mange av deltagere var i utgangspunktet skeptiske til dialogmøter og en-til-en-samtaler med potensielle leverandørene, fordi de var redd for å favorisere noen i forhold til det offentlige innkjøpsregler. Men gjort på riktig måte er dette både lovlig og fører til bedre innkjøp.

Det skjer mye på offentlige innkjøpt for tiden forteller Lysø. Det prøves ut ulike måter å gjøre det på, og det offentlige innkjøpsreglementet endres hele tiden. DIFI – Direktoratet for Forvaltning og IKT –  og KS – Kommunenes sentralforbund – er aktive utviklere av bedre offentlige innkjøp.

Delte og diskuterte resultatene

Roald Lysø presenterte resultatene fra evalueringen på et møte i regi av NHO og Det regionale leverandørutviklingsprogrammet i Trøndelag nylig. Her møtte både innkjøpere og selgere.

Andre foredragsholdere var Hilde Sætertrø, prosjektleder Regionalt program for leverandørutvikling; Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag; Torunn Austheim, rådmann Steinkjer kommune og Bodil Vekseth, daglig leder Steinkjer Næringsselskap.

 

Lysø, R. (2016): Læringsnettverk – Innovative offentlige innkjøp av velferdsteknologi. [Lysark]. Lunsjmøte, Det regionale leverandørutviklingsprogrammet i Trøndelag, Steinkjer, 2.6.2016

Les mer: Nasjonalt program for leverandørutvikling