Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Lytring under Forskningsdagene

Roald Sand
LYTRING: Forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, som overvar diskusjonene rundt «Hva nå Trønder», en såkalt lytring – under Forskningsdagene 2018.
For første gang var lytring – debatt med utgangspunkt i samfunnsaktuell forskning – en del av programmet under Forskningsdagene i Nordtrøndelag.

 

Lytring er en arena for forskningsformidling og debatt med ambisjonen om å formidle forskning og skape refleksjon rundt aktuelle samfunnsspørsmål. Temaet var «Hva nå trønder?» – med bakteppe til de mange strukturelle prosessen som foregår i regionene.

– Et spennende opplegg, sier Roald Sand, Trøndelag Forsking og Utvikling. Prinsippet er at man starter med et faglig innlegg som etterfølges av en paneldebatt og innspill fra salen.

Opplegget er utprøvd blant forskningsmiljøene i Bodø.

100 deltagere

I Levanger var det ca. 100 deltagere i salen og panelet besto av Øystein Rennemo, professor Nord universitet; Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant for Høyre Trøndelag; Iver Hallem, fylkesvaraordfører i Trøndelag; Emma Svarva Giskås, student ved Nord universitet og Bjarne Håkon Hanssen, partner og seniorrådgiver i Kruse Larsen. Ordstyrer var Merete Verstad, distriktsredaktør NRK Trøndelag.

– Det var en interessant erfaring og et opplegg som ga mersmak, sier arrangementsansvarlig Øystein, Rennemo, Nord universitet. I ettertid ser jeg at vi kunne vært bedre på å fange opp kommentarer fra salen. Men her finnes gode teknologiske løsninger som vi vil ta i bruk ved neste anledning.

Viktig festival

Forskningsdagene er et viktig arrangement for å forstå betydningen av kunnskap som ressurs i samfunnet, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Arrangementene spenner fra allmennrettet forskningsinformasjon, nysgjerrighetsskaping blant unge og kunnskapsformidling, til samfunnsdebatt og drøfting av forskingspolitikk.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner deltar. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995.

Innholdet i Forskningsdagene er det de lokale arrangørene som står for. På landsbasis er om lag 200 arrangører med.  Festivalen er Norges største arena for allmennrettet forskningskommunikasjon og utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde.