Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Må bruke praksisen bedre i utdanning av barnehagelærere

BRUK ARBEIDSPLASSEN BEDRE: – Det kan være mye å hente på mer bevissthet rundt hvordan barnehagene kan og bør tilrettelegges som læringsarena, sa forsker Linn Renée Naper, Trøndelag forskning og utvikling, på Utdanningdirektoratets konferanse for Universitet- og høgskolesektoren nylig.
Det er gjennomgående for svak kobling mellom teori og praksis i den arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.
– Tydeligere veiledning og krav til hvilken rolle arbeidsplassen har for studentens læring, og mer bruk av studentoppgaver som stiller krav til at arbeidsplass og kolleger involveres, kan være to  virkemidler, sier Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling

 

Det er flere utfordringer knyttet til det å bruke arbeidsplassen som «klasserom» viser evalueringer gjennomført av blant annet Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Våre undersøkelser blant studenter og tilbydere av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning tyder på at det kan være mye å hente på mer bevissthet rundt hvordan barnehagene kan og bør tilrettelegges som læringsarena, sa forsker Linn Renée Naper, Trøndelag forskning og utvikling, da hun holdt foredrag på Utdanningdirektoratets konferanse for Universitet- og høgskolesektoren nylig.

Det som skiller denne utdanningen fra ordinære barnehagelærerutdanning er at studenten har et ansettelsesforhold og er ansatt i en barnehage i hele studietiden.
– Da ligger det også noen forventninger til arbeidsplassen, fortsetter Naper. Det er mye som tyder på at disse forventningene ikke er godt nok kommunisert fra dem som tilbyr utdanningen.

Må praktisere kunnskapen

Et tydelig signal er at man opplever at utdanningsinstitusjonene ikke har forberedt studentene godt nok til praksisperioden. Tilbakemeldingen peker på at det er uklarhet rundt ansvar og hvilken rolle den ansvarlige i barnehage skal ha.

– Våre funn tyder på at man er bedre på å integrere studentenes praksiserfaring i studiet, enn å integrere studieerfaringene og kunnskapen i praksisen, sier Naper. Det ser ut som barnehagens læringskultur kan være hemmende her. Dersom skolefag ikke har en naturlig plass på arbeidsplassen, kan det være vanskelig og uvant å snakke om fag med kollegaer.

Hverdagens travelhet har også en tendens til å «spiser opp» fagdiskusjonene. Studenten kommer i en mellomposisjon mellom daglig arbeid og praktisk læring.

Uvant for akademia

-Potensialet er stort og tenkingen god, sier Naper. Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er primært en måte å oppkvalifisere ansatte som ikke har formell utdanning. Det gir en utdanningssituasjon hvor voksne og erfarne studenters kunnskapeligjør praksisen sin. Og bruk av arbeidsplassen i så måte er både unikt og lurt.

Men det gir en undervisningssituasjon hvor studentene har mer kunnskap om praksis enn læreren. Det må undervisningen klare å utnytte bedre. Det kan være uvant for akademia som har mest erfaring med å forholde seg til ungdommer uten praksis.

Smarte kombinasjoner

Funnene gir et signal om at man trenger å tenke smartere for å heve verdien av det arbeidsplassbaserte i utdanningen, og styrke koblingen mellom skolefag og hverdagen i barnehagen.

-En slik smart tanke kan være at barnehagene gir studentene en sentral rolle i barnehagens kollektive kompetansehevingsarbeid i større grad. Slik kan man dra nytte av både individuelle og kollektive kompetansetiltak på arbeidsplassen. Noe som jo vil være helt i tråd med kompetansestrategiens mål, avslutter Naper.

Følger kompetansearbeidet i Barnehage-Norge i seks år

Trøndelag Forskning og Utvikling, Dronning Mauds Minne høgskolen og NTNU Samfunnsforskning følgeevaluerer kompetansestrategien i barnehager i tidsperioden 2014−2020. Hovedvirkemidlet i strategien er et system av ulike opplæringstiltak der alle ansatte, uansett bakgrunn, kan delta og heve kompetansen sin. Evalueringen av Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er en del av dette arbeidet.

Naper, L.R. (2017). Følgeevaluering Kompetanse for framtidens barnehage. Evaluering av ABLU [lysark]. Utdanningdirektoratets konferanse for Universitet- og høgskolesektoren 29.11.17. Oslo: Utdanningsdirektoratet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.