Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Må bruke praksisen bedre i utdanning av barnehagelærere

BRUK ARBEIDSPLASSEN BEDRE: – Det kan være mye å hente på mer bevissthet rundt hvordan barnehagene kan og bør tilrettelegges som læringsarena, sa forsker Linn Renée Naper, Trøndelag forskning og utvikling, på Utdanningdirektoratets konferanse for Universitet- og høgskolesektoren nylig.
Det er gjennomgående for svak kobling mellom teori og praksis i den arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.
– Tydeligere veiledning og krav til hvilken rolle arbeidsplassen har for studentens læring, og mer bruk av studentoppgaver som stiller krav til at arbeidsplass og kolleger involveres, kan være to  virkemidler, sier Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling

 

Det er flere utfordringer knyttet til det å bruke arbeidsplassen som «klasserom» viser evalueringer gjennomført av blant annet Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Våre undersøkelser blant studenter og tilbydere av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning tyder på at det kan være mye å hente på mer bevissthet rundt hvordan barnehagene kan og bør tilrettelegges som læringsarena, sa forsker Linn Renée Naper, Trøndelag forskning og utvikling, da hun holdt foredrag på Utdanningdirektoratets konferanse for Universitet- og høgskolesektoren nylig.

Det som skiller denne utdanningen fra ordinære barnehagelærerutdanning er at studenten har et ansettelsesforhold og er ansatt i en barnehage i hele studietiden.
– Da ligger det også noen forventninger til arbeidsplassen, fortsetter Naper. Det er mye som tyder på at disse forventningene ikke er godt nok kommunisert fra dem som tilbyr utdanningen.

Må praktisere kunnskapen

Et tydelig signal er at man opplever at utdanningsinstitusjonene ikke har forberedt studentene godt nok til praksisperioden. Tilbakemeldingen peker på at det er uklarhet rundt ansvar og hvilken rolle den ansvarlige i barnehage skal ha.

– Våre funn tyder på at man er bedre på å integrere studentenes praksiserfaring i studiet, enn å integrere studieerfaringene og kunnskapen i praksisen, sier Naper. Det ser ut som barnehagens læringskultur kan være hemmende her. Dersom skolefag ikke har en naturlig plass på arbeidsplassen, kan det være vanskelig og uvant å snakke om fag med kollegaer.

Hverdagens travelhet har også en tendens til å «spiser opp» fagdiskusjonene. Studenten kommer i en mellomposisjon mellom daglig arbeid og praktisk læring.

Uvant for akademia

-Potensialet er stort og tenkingen god, sier Naper. Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er primært en måte å oppkvalifisere ansatte som ikke har formell utdanning. Det gir en utdanningssituasjon hvor voksne og erfarne studenters kunnskapeligjør praksisen sin. Og bruk av arbeidsplassen i så måte er både unikt og lurt.

Men det gir en undervisningssituasjon hvor studentene har mer kunnskap om praksis enn læreren. Det må undervisningen klare å utnytte bedre. Det kan være uvant for akademia som har mest erfaring med å forholde seg til ungdommer uten praksis.

Smarte kombinasjoner

Funnene gir et signal om at man trenger å tenke smartere for å heve verdien av det arbeidsplassbaserte i utdanningen, og styrke koblingen mellom skolefag og hverdagen i barnehagen.

-En slik smart tanke kan være at barnehagene gir studentene en sentral rolle i barnehagens kollektive kompetansehevingsarbeid i større grad. Slik kan man dra nytte av både individuelle og kollektive kompetansetiltak på arbeidsplassen. Noe som jo vil være helt i tråd med kompetansestrategiens mål, avslutter Naper.

Følger kompetansearbeidet i Barnehage-Norge i seks år

Trøndelag Forskning og Utvikling, Dronning Mauds Minne høgskolen og NTNU Samfunnsforskning følgeevaluerer kompetansestrategien i barnehager i tidsperioden 2014−2020. Hovedvirkemidlet i strategien er et system av ulike opplæringstiltak der alle ansatte, uansett bakgrunn, kan delta og heve kompetansen sin. Evalueringen av Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er en del av dette arbeidet.

Naper, L.R. (2017). Følgeevaluering Kompetanse for framtidens barnehage. Evaluering av ABLU [lysark]. Utdanningdirektoratets konferanse for Universitet- og høgskolesektoren 29.11.17. Oslo: Utdanningsdirektoratet