Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Må tydeliggjøre jordskifterettenes arbeidsoppgaver og -innhold

Håkon sivertsen
MER INFORMASJON: – Halvparten av de mulige søkerne til jordskifterettene sier de vet lite om hva det innebærer å jobbe i rettsvesenet, sier Håkon Sivertsen, SINTEF, Teknologiledelse, InnoCamp.
Ansatte i jordskifterettene trives godt i arbeidet, likevel er det krevende å rekruttere dommere og dommerfullmektige. Mer kunnskapsdeling om innholdet i arbeidsoppgaven er rådet for å øke interessen blant mulige søkere.

 

Domstoladministrasjonen opplever at det er krevende å rekruttere kvalifiserte kandidater til dommerstilling i jordskifterettene. Dette til tross for at det er et relativ samstemt fra jordskifterettsdommerne og dommerfullmektigene at det er en bra arbeidsplass, viser en undersøkelse gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling høsten 2020.

Få kandidater og omfattende praksiskrav

Dommere og dommerfullmektiger i jordskifterettene må ha jordskiftefaglig utdanning og lang og allsidig praksis. Utfordringene er blant annet av at det utdannes får kandidater ved de to utdanningstilbud i Norge som kvalifiserer for jordskiftedommer. Praksiskravet gjør at mulige søkere ofte må «rykkes ut av» eksisterende stillinger i andre bransjer og kanskje flytte.

Å flytte er lite attraktivt

– Alle som har jordskiftefaglig utdanning har på et eller annet tidspunkt vurdert rettsvesenet som arbeidsplass, sier forsker Håkon Sivertsen, Sintef, Teknologiledelse, InnoCamp. Omtrent halvparten av respondentene sier at det kan være aktuelt med dommerstilling i framtida, men denne andelen halveres ytterligere hvis det blir nødvendig å flytte geografisk.

Mobilitet er også kritisk for eventuelle jobbskifter for de som er ansatt i dommerstillinger.

Meningsfullt arbeid

Både kandidater i ikke-domstolrelaterte stillinger og ansatte i dommerstillinger er jevnt over godt fornøyd med arbeidssituasjonene. Allment trekkes selvstendigheten og ansvar fram. Lønn, opplæring og spesialisering er de områdene som har størst variasjon. Ansatte i rettssystemet vektlegger systematisk høyere på meningsfullhet i jobben.

Lite kunnskap

– Halvparten av de mulige søkerne til dommerstillinger sier de vet lite om hva det innebærer å jobbe i rettsvesenet, sier Sivertsen. Dessuten er det mange som sier at jordskifteretten er et «noe usynlig fagmiljø»

Interessante arbeidsoppgaver, juridiske problestilinger, varierte arbeidsdager og kombinasjon jus og praksis nevnes som gode grunner får søke dommerstillinger. Lønn framheves som den viktigste ikke-grunnen til å søke dommerstillinger.

Lønn en interesse-stopper?

Det ligger et potensial her til å øke attraktivitet og interessen ved å synliggjøre arbeidsmulighetene gjennom kunnskapsspredning og å promotere fornøydheten blant de ansatte og egenskaper ved jobbinnholdet.

– Utfordringene er at det kan være opplevelser av at det noen «hygienefaktorer», for å bruke Hertzbergs to-faktorteori som begrepsapparat, som skaper interesse-stopp-effekter – for eksempel lønn, sier Sivertsen.

Undersøkelsen er basert på spørreskjemaintervju med 111 jordskiftekandidater, dommerfullmektiger og jordskiftedommere.