Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mange økobønder vil øke produksjonen

VIL SATSE: Gunnar Nossum har spurt økologiske bønder om framtida. Mange av dem vil satse og utvide produksjonen.
VIL SATSE: Gunnar Nossum har spurt økologiske bønder om framtida. Mange av dem vil satse og utvide produksjonen.
En betydelig andel av trønderske bønder med økologisk drift ønsker å øke produksjonen sin i årene framover. Spesielt ønsker de som produserer storfekjøtt med ammekyr å produsere mer, mens kornbøndene er litt mindre offensive. Økobøndene er også så fornøyd med yrket sitt at 70 prosent ville valgt det på nytt dersom de fikk sjansen.
– Trøndelag er en svært viktig region for økologisk produksjon, og står for en fjerdedel av det økologisk dyrkede arealet i landet, sier Gunnar Nossum i TFoU.

 

 

Trøndelag har til sammen 440 økobønder, som driver økologisk landbruksproduksjon på totalt 115 000 dekar. En av tre norske produsenter av økologisk melk og storfekjøtt med ammekyr holder til i Trøndelag.

Har spurt økobøndene

Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i henholdsvis Sør- og Nord-Trøndelag ønsker mer kunnskap om de økologiske produsentene i Trøndelag.  Trøndelag Forskning og Utvikling har samlet inn data blant 226 trønderske økobønder.

– Siden markedet etterspør mer økologisk mat og produksjonen samlet sett har gått litt ned de siste årene, er det viktig å høre hva som er produsentenes planer. En stor andel av dem planlegger faktisk å øke produksjonen sin de nærmeste fem åra, sier Gunnar Nossum.

I Nord-Trøndelag produserer halvparten korn eller oljevekster, mens dette er noe mindre vanlig i Sør-Trøndelag. Halvparten av kornbøndene ønsker å opprettholde produksjonen sin slik den er i dag, mens omtrent 20 prosent ønsker å øke kornproduksjonen. I Nord-Trøndelag ønsker imidlertid 30 prosent å avvikle eller redusere omfanget av produksjonen.

Offensive ammekuprodusenter

90 prosent av økobøndene i begge fylkene produserer grovfor på bruket sitt, ofte i kombinasjon med husdyrhold. 25 prosent av bøndene driver ammekuproduksjon, og disse produsentene ser veldig lyst på framtida.

– Svært få av ammekuprodusentene planlegger å redusere eller avvikle drifta, og halvparten ser for seg å øke produksjonen. Dette understreker hvor viktig Trøndelag er i produksjonen av norsk økologisk storfekjøtt, sier Gunnar Nossum.

God lønnsomhet for de dyktige?

Det er lav lønnsomhet og mangel på organisk gjødsel og husdyrgjødsel som oppgis som de viktigste grunnene til å ønske å avvikle økologisk grovforproduksjon. Men lønnsomheten nevnes også som en viktig årsak av relativt mange som ønsker å øke produksjonen.

– Dette er et paradoks. Det henger kanskje sammen med at økologisk produksjon er krevende, og de som behersker de agronomiske og produksjonstekniske utfordringene får god økonomi. De som ikke takler dette sliter mer, sier Nossum.

Fornøyde med yrkesvalget

Økobøndene er også godt fornøyde med yrkesvalget sitt, og hele 70 prosent av dem ville valgt det samme på nytt om de fikk sjansen. Til sammenligning svarer bare 46 prosent av melkeprodusentene i Nord-Trøndelag det samme.

De viktigste grunnene som oppgis for å velge økologisk produksjon er at bøndene opplever denne produksjonen som bedre for miljøet, at de selv har interesse for økologisk produksjonsform og at produktene er bedre for helsa enn konvensjonelle landbruksprodukter.

Referanse:

Nossum, Gunnar. 2015. Økobønder i Trøndelag. Kartlegging blant bønder med økologisk produksjon i Trøndelag. TFoU-rapport 2015:18. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter