Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mange ulike forretningsmodeller innen kreative bransjer

Roald Lysø Morten Stene
MER UTVIKLING: – Det er et potensial for mer forretningsutvikling innen den kreative næringene, sier Roald Lysø og Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Den kreative næringa er ganske lik andre næringer når det gjelder forretningsmodeller. Men det er mange ulike forretningslogikker innen næringa.
– Spesielt innen kulturområdet er mange mer opptatt av å være kreativ enn å drive forretning, sier Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Her ligger det ofte et utviklingspotensial.

 

Det hevdes gjerne at kulturbedrifter er annerledes enn andre bedrifter, men det er ingen åpenbare forskjeller mellom forretningsmodellene i den kreative næringa og andre næringer, viser en rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), som summerer opp flere års arbeid med kreative næringer innen VRI-Trøndelag.

Men det er et stort mangfold av forretningslogikker innen næringa, så det å behandle området under ett når det gjelder forretningsutvikling er nesten umulig.

Handverkslogikk

– En slags fellesnevneren for mange av bransjene i næringa er handverkslogikken, som innebærer at kompetanse og kapasitet er to sammenvevde kritiske ressurser, sier Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette utfordrer det å skape stordriftsfordeler, som gjerne er en vanlig måte å bli «stor og lønnsom» på.

Livsstil

– Spesielt kunstområdet består av mange små bedrifter og såkalte livsstilsbedrifter, sier Stene. Disse drives gjerne av entusiaster som brenner for sin kunst, og er lite opptatt av å utvikle bedriften så lenge den går «greit nok». Her er det nok et potensial for økt verdiskaping.

Nettverk

– Samarbeid er en viktig og mye brukt ressursstrategi for de bedriftene vi snakker om her, sier Lysø. Men alt samarbeid må målrettes ut fra hva som er kritiske for verdiskapingen og egen absorberingsevne. Kapasitetsutfordringer kan også være et viktig utgangspunkt for samarbeidstenking.

Tre utviklingsområder

Forskerne foreslår tre områder de mener det er viktig å arbeide mer med:

  • Utvikling av livsstilsbedrifter
  • Markedstenking
  • Samskaping som ressurs

Livsstilsbedriftene er det mange av, og de har ofte et utviklingspotensial. Markedstenking er kritisk, spesielt for mange i kreative næring som lett blir indrefokusert fordi kreativitet er en personsentrert ressurs.

Endelig er samskaping, nettverk, klynger og den slags relasjonelle elementer viktig. Men det er ingen automatikk å være med i et nettverk og at er nyttig.

– En kritisk egenskap er det å være preaktiv: gripe muligheten, sier Stene. Det forutsetter at man er bevisst på utfordringene, er aktiv, og lar seg eksponere for muligheter gjennom samarbeid som nettverk og klynger.

 

Stene, M. & Lysø, R. (2016). Kreativ næring – samarbeid og verdiskaping. TFoU-rapport 2016:20. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.