Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.
Anne Sigrid Haugset har oppvekst- og velferdsrelatert forskning som spesialområde, og har spisskompetanse på statistiske analyser og presentasjon av data.
  • Erfaring: Ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling i 2009. Hun har deltatt i nasjonale utredninger knyttet til styring og kompetanseutvikling i barnehager, yrkesretting av fellesfag i videregående yrkesfaglig opplæring og utvikling av naturbruksopplæringen. Hun har også forsket på allmenninger og forvaltning av naturressurser. Hauget har medansvar for forskningsformidling i TFoU. For tiden stipendiat Nord universitet.
  • Annen praksis: Journalist, lærer og selger av GIS-systemer.