Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.
Espen Carlsson har innovasjon, regional utvikling og økonomisk geografi som faglige spesialområder.
  • Erfaring: Tilknyttet Trøndelag Forskning og Utvikling siden 2001. Carlsson har gjennomført en rekke forsknings-  og utredningsprosjekter, evalueringer/effektstudier, samt bransje- og samfunnsanalyser. Har i det siste deltatt på mange kommunestrukturanalyser, sett på brukereffekter av  Distriktssenteret, evaluert omstillingsarbeidet i Berlevåg og forsker på innovative anskaffelser.
  • Annen praksis: Stipendiat ved NTNU i perioden 2004 til 2008.