Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Gunnar Nossum

Seniorrådgiver. Høgskolekandidat. Landbruksøkonomi
Gunnar Nossum har landbruksøkonomi som faglig spesialiseringsområde. Han har også driftsansvar for IKT og spisskompetanse innen design og gjennomføring av datainnsamlinger og dataanalyse.
  • Erfaring: Ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling siden 1991. Han har mye erfaring med praktisk datainnsamling og -analyse, og deltatt i mange prosjekter. Har vært prosjektleder for flere undersøkelser om trøndersk landbruk de sist årene. Sluttet 1. september 2016.
  • Anne praksis: Prosjektleder Norges Bondelag.