Tilbake icon-employees-white.png Medarbeidere

Ivar Blikø

Seniorrådgiver. Sivilingeniør.
Ivar Blikø har  prosjekt- og næringsutvikling som spesialområde.
  • Erfaring: Ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling siden 2009. Involvert i arbeidet med Hell Arena, dyrking av tare og utvikling av velferdsteknologi. Har vært utleid som FoU-koordinator til NTE, og vært prosjektleder for Arena SmartGrid Services. Sluttet 31. juli 2017, men er tilsuttet på prosjketbasis.
  • Annen praksis: Har vært spesialingeniør og daglig leder i flere industribedrifter siden 1989. Arbeidet som forsker ved Sintef i perioden 1995 til 2003.